zoeken

Bron van informatie en inspiratie voor eigentijdse, betonnen bestrating in de openbare ruimte


Straategie.nl helpt u bij de afgewogen keuze van functionele, verrassende en duurzame bestratingen. Deze website geeft een compleet antwoord van de vooraanstaande Nederlandse betonfabrikanten op vraagstukken van vandaag en morgen met o.a.:

  • Beeldbank met 169 bestratingsprojecten in de openbare ruimte
  • Dossiers met informatie waarvan hieronder een selectie te zien is

101 Oplossingen voor water op straat (video)

Floris Boogaard hield op het event Water in de Openbare Ruimte 2015 (Houten) een lezing over onderzoek naar en effecten van infiltrerende bestratingen. Er zijn volgens hem 101 oplossingen en nog veel meer variaties daarop om water in de openbare ruimte te infiltreren. Gert Haas van de Technische Commissie van de betonnen bestratingsfabrikanten liet vervolgens een scala aan oplossingen de revue passeren.

Product/oplossingen

BRL maakt milieugegevens infraproducten extra betrouwbaar

Met de introductie van de Beoordelingsrichtlijn K11002 ‘Geneneren van Milieuprofielen voor betonnen infraproducten’ krijgen opdrachtgevers in de GWW-sector een praktische, uniforme toetsing in handen. Datgene wat bijvoorbeeld een gemeente voorschrijft aan milieuprofielen voor betonstraatstenen, betontegels, betonbanden, grasbetontegels en zetstenen voor dijkversterking krijgt die gemeente op de bouwplaats daadwerkelijk geleverd. 

Duurzaamheid

Handreiking Infiltrerende verhardingsconstructies

De gemeente Deventer heeft samen met Tauw een handreiking infiltrerende verhardingsconstructies opgesteld, met daarin de do's en don't wat betreft de aanleg en keuze voor waterpasserende en waterdoorlatende bestrating.

Water actueel

Wel de lusten (sfeer) niet de lasten (hoge kosten)

De architect die wat uitstraling betreft bereikt wat hij of zij voor ogen heeft en de opdrachtgever die een bestrating tegen de scherpst mogelijke prijs krijgt. Dat is voordeel van speciale betonnen bestratingsproducten met het uiterlijk van bijvoorbeeld baksteen of natuursteen. Dubbelplezier in bestratingen.

Economisch

Gezonde bomen in de bestrating

Het ondergrondse gedeelte van een boom, het wortelstelsel, krijgt zelden dezelfde aandacht als het bovengrondse gedeelte: de stam en kroon. Het wortelstelsel is echter van levensbelang voor het gezond tot wasdom komen van de boom, ook als die te midden van een bestrating staat. Vooral in stedelijke gebieden wortelen bomen daar waar zich de beste mogelijkheden voordoen.

Groen

Klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk

Wiebe Bakker werkt sinds februari 2015 bij de Hogeschool van Amsterdam aan het onderzoeksproject ‘De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk’. Hij onderzoekt hoe steden bestendiger kunnen worden tegen de gevolgen van klimaatsverandering: zwaardere regenbuien, meer droogte en meer hitte.

Normen/onderzoek

Landsmeer (f)luistert naar inwoners

Hier een recent verschenen interview met de gemeente Landsmeer over geluidreducerende betonstraatsteenverhardingen in het blad B:ton.

Geluidsreductie

Tips en trics wat betreft onderhoud

Wat is belangrijk bij de aanleg van waterpasserende en waterdoorlatende bestratingen? Voor de keuze van de juiste infiltrerende bestrating is het aan te bevelen om op locatie eeninfiltratie-onderzoek te (laten) doen. Hier vindt u een aantal tips van gemeenten voor het onderhoud en de aanleg van waterpasserende/waterdoorlatende bestrating.

Aanleg/onderhoud

Visie expert Floris Boogaard wateroverlast Nederland

Zware regenbuien nopen gemeenten tot andere inrichting van de openbare ruimte, vindt Floris Boogaard, lector ruimtelijke transformaties aan Hanzehogeschool Groningen, senior consultant bij Tauw en onderzoeker aan de TUDelft.

Normen/onderzoek

Veelomvattend verkeerstechniek (projecten)

Verkeerstechniek is veelomvattend: drempels, 30 km zones, veiligheid en ga zo maar door. De Friese gemeente Gaasterlân-Sleat is druk in de weer om in de verschillende dorpskernen de bestrating op te knappen naar de hedendaagse maatstaven wat veiligheid, kwaliteit en uitstraling betreft.

Techniek

Onderzoek bestrating in tien gemeenten

Tauw en TU Delft hebben onderzoek gedaan naar toegepaste waterdoorlatende en waterpasserende bestrating in meer dan tien gemeenten. Grofweg blijkt eenderde van de bestratingen na vele jaren nog prima te functioneren.

Normen/onderzoek

De totaalsom van duurzame bestrating

De totaalsom van een duurzame bestrating. Hoe moet men anders een veelzijdig begrip als duurzaamheid benaderen? Het gaat om uiteenlopende facetten die tezamen maken dat een bestrating met betonnen bestratingsmaterialen meer dan uitstekend scoort in de optelsom van duurzaamheid.

Duurzaamheid

Ondergrond en zandbed belangrijk voor toplaag

De bestrating dient als toplaag van elementenverharding. Deze toplaag komt in direct contact met de banden van het verkeer (de massa) of met de lasten van de gebruikers en wordt als zodanig zwaar belast. Voor een goede overdracht en spreiding van deze belasting heeft de toplaag een goede bodem of ondergrond nodig: sterk en met een goede samenstelling.

Techniek

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig!