zoeken
project 33 van 38

Simpele Ún chique bestrating bindt architectuur Thiemsland Hengelo

Simpele Ún chique bestrating bindt architectuur Thiemsland Hengelo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
57_1287389833_28034-vinexwijk-01.jpg
57_1287389836_28034-vinexwijk-02.jpg
57_1287389839_28034-vinexwijk-03.jpg
57_1287389843_28034-vinexwijk-04.jpg
57_1287389845_28034-vinexwijk-05.jpg
57_1287389847_28034-vinexwijk-06.jpg
57_1287389853_28034-vinexwijk-07.jpg
57_1287389855_28034-vinexwijk-08.jpg
57_1287389860_28034-vinexwijk-09.jpg
57_1287389862_28034-vinexwijk-10.jpg

Opdrachtgever: Gemeente Hengelo en Thiemsland V.O.F. (Koopmans Projekten en HBG Vastgoed)
Ontwerp: Döll Atelier voor Bouwkunst, Mecanoo, Karres en Brands landschapsarchitecten
Civiele techniek: Witteveen+Bos
Uitvoering: Thiemsland Infra V.O.F, Bam Wegen
Producenten: Morssinkhof Groep, Struyk Verwo Infra

Thiemsland is een wijk in Hengelo waar het goed wonen is. Dat vinden de bewoners in elk geval getuige enquêtes. Er is ook alles aan gedaan om de grootste binnenstedelijke Vinex-locatie van Nederland tot een aangename wijk te maken, onder andere met gevarieerde woningbouw, veel groen en een fraaie bestrating waarin flink is geïnvesteerd, aldus projectleider Kees van ’t Hoff. Echter zonder tierlantijntjes. Juist de ingetogenheid met zwarte betonstraatstenen voor de trottoirs en een donkere grijstint voor de rijbanen zorgt voor een openbare ruimte die de uiteenlopende architectuur bindt. “Keuzes en details zijn zeker niet standaard, maar toch heel simpel, doeltreffend en mooi,” benadrukt landschapsarchitect Joost de Natris.

Op een voormalige, gesaneerde fabriekslocatie, tegen het centrum van de stad aangelegen, zijn binnen het stedenbouwkundige plan van Döll Atelier voor Bouwkunst en Karres en Brands landschapsarchitecten in totaal zo’n kleine 650 woningen gebouwd. In uiteenlopende ontwerpen van zes architectenbureaus. De wijk bestaat uit hoog- en laagbouw en enkele duizenden vierkante meters kantoorruimte. Karakteristiek onderdeel is Stadspark Thiemsland dat de Vinex-locatie extra kwaliteit geeft, temeer daar de structuren van het historische Huys Hengel, een kasteel dat in 1870 is gesloopt, zijn ingepast. Parkeren geschiedt hoofdzakelijk in ondergrondse en halfverdiepte parkeergarages, waarbij een ruime parkeernorm van 1,8 is aangehouden. Ondanks de hoge woningdichtheid oogt de wijk ruim van opzet en komt de diversiteit aan architectuur goed tot zijn recht.

“Juist die gevarieerde, uitbundige architectuur vraagt om terughoudendheid qua openbare inrichting,” benadrukt Joost de Natris van Karres en Brands landschaparchitecten bv uit Hilversum. “Je moet de openbare ruimte in zo’n wijk niet nog eens modieuzer willen maken bovenop de architectuur. We hebben gekozen voor een eenvoudige, ietwat stoere basis met zwarte betonstraatstenen en brede betonbanden, ook in het zwart. Door betonstraatstenen te kiezen met in de deklaag een glanskies en Bretons graniet (toeslagmateriaal) in de deklaag ontstaan frisse kleuraccenten. Voor de rijbaan is een iets lichtere zwarttint betonstraatstenen gekozen. Het beeld is met die zwarte en grijze bestratingsproducten ingetogen. De kleur zwart sluit bovendien mooi aan bij de veelal roodbruine gevels van de woningen/woongebouwen en haalt ook de kleur van de vele grasvelden omhoog.”

Chique
Ook gemeentelijk projectleider Kees van ’t Hoff van Stedelijke Plannen en Projecten van de gemeente Hengelo kon zich goed vinden in de donkere tinten. “Die geven rust, zien er chique uit en reflecteren het zonlicht minder, wat vaak aangenaam is in een verblijfsgebied. We hebben in gezamenlijkheid gezocht naar een afstemming in kleuren tussen gebouwen en bestrating en in het beeldkwaliteitplan vastgelegd. Vervolgens hebben wij vele monsters stenen opgevraagd om aan deze uitgangspunten te voldoen. Uiteindelijk vind je zwarte betonstraatstenen met de juiste toeslagmaterialen in de deklaag. Uiteraard kleurvaste betonstraatstenen, want we kiezen niet anders meer. Dan wil je ook dat de betonbanden in diezelfde kleurstelling hebben en bijpassende bochtstukken. Op die manier ontstaat een mooie harmonie in het straatbeeld.”

Er is dus bewust gezocht naar speciale bestratingsproducten voor Thiemsland. “Dat mag met zo’n grote wijk waarin je in kwaliteit wilt investeren,” vervolgt Kees van ’t Hoff. “Maar tegelijkertijd proberen wij uit beheeroogpunt teveel variëteiten te beteugelen. Het is verleidelijk om steeds iets nieuws te bedenken, maar we kunnen beter terug van 100 soorten stenen naar een stuk of 10 hoogwaardige soorten. Zo kiezen wij bijvoorbeeld al consequent voor brede betonbanden, omdat die fraai ogen en stabieler in de wegconstructie zijn.” Uit oogpunt van beheer zijn de oorspronkelijk bedachte halfverhardingen in elk geval niet doorgegaan. “Veel beheerders vinden halfverhardingen een ramp.”

De projectleider tekent aan dat zeker niet alleen de uiteindelijk gekozen bestrating bepalend is voor het beeld van Thiemsland, maar ook het vele groen en de waterpartijen. En als er naar het gevoel van de bewoners nog meer groen bijmoet, dan komt dat er ook, zoals bomenrijen langs een langgerekte strip door de wijk. “Mensen letten nauwlettend op groenvoorzieningen en bomen. Ze kijken wat minder naar de bestrating, hoewel wij daar veel geld in stoppen. Toch wordt de inrichting goed gewaardeerd. De openbare ruimte is sterk van karakter. Juist door die ingetogenheid.”

Zorgvuldige detaillering
Ook de detaillering bepaalt de kwaliteit. Joost de Natris legt uit: “We hebben voor de woonstraten een paar typologieën uitgetekend. Rustige straatjes, waarin je via de detaillering praktische zaken zoals hoogteverschil of afwatering aanpakt. Zo hebben wij de straten bol gelegd, waarbij de brede betonband niet alleen als trottoirband dient, maar ook de straat afsluit precies op het niveau van de tonrondte. Op deze manier beëindig je een straat heel simpel en strak, zonder een speciale drempelconstructie. Dit soort details zie je veel in Thiemsland. Het aardige is dat de gemeentelijke en externe stedenbouwkundigen dat ook allemaal inzagen. Er is soms nogal wat spanning tussen stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten, maar bij dit project liep alles op rolletjes, ook al was sprake van een zeer gefaseerde aanleg die vanaf 1992 tot nu loopt. Kees van ’t Hoff geeft aan dat Thiemsland feitelijk gereed is, maar dat aangrenzend nog enkele woningen in dezelfde architectuurstijl worden gebouwd. “Het resultaat is een hoogwaardige wijk, vlak bij het centrum. Het voelt als wonen in een park, terwijl wij toch over een dichtheid van 100 woningen per hectare en over de nodige vierkante meters bestrating praten.” Zo ziet men dat een doordachte openbare ruimte niet prominent op de voorgrond hoeft te treden, maar bekwaam en minder spectaculair gewoon zijn werk doet. Of zoals Joost de Natris het zegt: “Het kan soms heel simpel en tegelijkertijd heel mooi en goed.”

Alle projecten
Project aanmelden

project 33 van 38

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig