zoeken
project 29 van 38

Lent heeft zijn dorpsplein

Lent heeft zijn dorpsplein

1
2
3
4
5
6
7
105_1286373480_dorpsplein-lent-07.jpg
105_1286373483_dorpsplein-lent-09.jpg
105_1286373485_db1d0010.jpg
105_1286373488_db1d0018.jpg
105_1286373490_db1d0019.jpg
105_1286373492_db1d0028.jpg
105_1286373496_db1d0036.jpg

Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen
Ontwerp: Stedenbouwkundige Rob Delsing en Ingenieursbureau Nijmegen
Uitvoering: Wegenbouwbedrijf Gebr. Van Venrooij, Weurt
Producent: Nijmeegse Betonindustrie De Hamer

Waar vroeger het Dorpsplein in de binnenstad van Lent bestond uit een ‘plak asfalt’ dat voornamelijk dienst deed als parkeerterrein, ligt nu een autovrij plein met een kleurrijke bestrating. Zo worden diagonaal gelegde grootformaat betonplaten van 1x1 meter afgewisseld met dikformaat betonstraatstenen voor de straten. Met het Dorpsplein bezit het Nijmeegse dorp een multifunctioneel verblijfs- en activiteitenplein. Want behalve het feit dat inwoners er kunnen vertoeven of spelen, is het ook de plek voor activiteiten van aangrenzende bedrijven, weekmarkt, kermis, buurtactiviteiten, kerstboom en noem verder maar op. Een plein ook waar het plezierig aan wonen is, onder andere door afwisseling, kleuren en patronen van de bestrating.

De bewoners hebben hun stem laten gelden in de keuze van kleuren en materialen voor hun dorpsplein. Een en ander in samenwerking met stedenbouwkundige Rob Delsing van de gemeente Nijmegen en het Ingenieursbureau. Vanwege de vele activiteiten en de maatvoering van het plein wilde de ontwerper graag grotere elementen toepassen als basis. Gekozen is voor 1x1 meter betonplaten met een dikte van 14 cm en een splintervrije kop. Er moesten namelijk ook zware kermiswagens over rijden. De platen zijn in een diagonaal verband gelegd als contrast met de omringende wandelzone en woonstraten. De bewoners vonden dat prima. Zij wilden voor hun woonstraten kleinere betonstraatstenen dan gangbaar. Een dikformaat in een felrode kleurvaste uitvoering; wat vriendelijker en knusser als woonstraat. Het maakte het plein met de grote betonplaten nóg aparter. Ook moest er een dambord in de vorm van witte en zwarte betontegels komen. Lent is immers een damdorp bij uitstek.

Schoolvoorbeeld bewonersoverleg
De ontwikkeling is een schoolvoorbeeld van overleg tussen bewoners en gemeente. De plannen zijn doorgesproken, proefopstellingen zijn gemaakt en de bewonerskeuze voor rode en bruine tinten is overgenomen. Het plein is ingebed tussen vriendelijke woonstraten die in het kader van duurzaam veilig zijn ingericht, compleet met verkeersplateaus. Parkeerplaatsen zijn van het plein weggehaald en naar de woonstraten overgeheveld. Na de inrichting bleek dat sommige keuzes aanpassing behoefden. Binnen de wandelzone (wandelen) van bruine 30x30 cm betontegels zijn aanvankelijk vakken met halfverharding van zwart split gelegd, waarin de bomen staan. Dit materiaal werd teveel over de overige bestrating gelopen en gereden. Daarom zijn er inmiddels echte groenvakken van gemaakt die dit probleem niet kennen. Ook de fontein die heel simpel als vier grote roosters à niveau tussen de betonplaten is opgenomen, wordt nog aangepast. Niet alleen bleken de metalen roosters toch te zwak voor het zware verkeer, ook de spuitnokken moeten fijner worden afgesteld zodat het water niet te hoog spuit en bij sterke wind over het plein waait.

Het zijn aanpassingen die het plein sterker maken. Het concept voldoet prima: men kan het plein voor vele doeleinden gebruiken. Het is het centrale leefplein dat men voor ogen had. Als randen om het plein zijn donkergrijze betonbanden geplaatst die het plein optillen en afschermen van de woonstraten. Verlaagde banden zorgen voor een goede toegankelijkheid, ook voor mensen met een rollator, in verband met het aanpalende bejaardentehuis. Er staan nieuwe verlichtingsarmaturen die ook voor het uitbreidingsgebied de Waalsprong worden gebruikt. Nieuwe bomen geven een goede omkadering van het plein. Drie bomen op het plein zijn gehandhaafd en netjes tussen de diagonale platen opgenomen. Gewoon eerst bestraten en dan de ruimte met passtukken completeren. Zo hoefde men niet vooraf te puzzelen met de maatvoering. Een lijngoot langs de gevel zorgt voor de afwatering. Geen verstoring derhalve van het diagonale patroon. Het tekent de eenvoud en tegelijkertijd het hoge uitvoeringsniveau dat de gemeente voor ogen had.

Behoud
Bij de herinrichting van het Dorpsplein in Lent bleek men op archeologisch waardevolle restanten te stuiten. Het was reden om de fundering onder het plein anders te benaderen. Er mocht niet in de ondergrond worden gegraven om een puingranulaat fundering aan te leggen, die normaliter onder zo’n zwaar belaste bestrating zou thuishoren. Men moest de ondergrond intact laten om de stedelijke opbouw door de eeuwen heen ook voor de toekomst te bewaren. Gelukkig was een dik zandpakket van 50 à 60 cm aanwezig, zodat de betonplaten toch op een zeer degelijke fundering kwamen te liggen. Het houdt de bestrating in perfecte conditie.

Alle projecten
Project aanmelden

project 29 van 38

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig