zoeken
project 50 van 59

Wandelen over uitnodigende bestrating in Breskens

Wandelen over uitnodigende bestrating in Breskens

1
2
3
4
5
6
53_1286538408_28046-breskens05.jpg
53_1286538412_28046-breskens03.jpg
53_1286538414_28046-breskens04.jpg
53_1286538418_28046-breskens01.jpg
53_1286538422_28046-breskens02.jpg
53_1286538424_28046-breskens06.jpg

Opdrachtgever: Gemeente Sluis
Ontwerp: SpellerCo Meerding, Ruimtelijke visies, planning en inrichting, Waalre
Projectmanagement: InfraDEM, Hulst
Uitvoering: ‘t Gilde Terneuzen, BAM Wegen Bergen op Zoom, KWS Sas van Gent
Producent: Bleijko Betonindustrie

Het is als een boek waarin men halverwege is, maar dat zo beeldend en spannend leest dat men zelf al een mooi slot bedenkt. De laatste fases van de herinrichting van het centrum van Breskens vinden komende maanden plaats, maar hetgeen er nu al ligt doet beseffen dat het een prachtig totaalbeeld wordt. Een openbare ruimte als parel aan de Zeeuwse kust.

Een groot deel van de centruminrichting is gerealiseerd. Met name de wandelbestrating van de chique grijswitgetinte, langwerpige betonstraatstenen (60x20x10 cm) laat zien dat de binnenstad een metamorfose ondergaat. Brede wandelzones langs winkels, boulevard en de looproute tussen centrum en haven (wandelen). Als onderdeel van een veelomvattend plan met verblijfspleinen, waterplein, groengebieden, verpoosplekken, horecaterrassen, parkeerplaatsen, een veilige doorgaande verkeersroute, verbindende looplijnen et cetera. “Eén centrumgebied dat tal van functies vervult en dat door de hoge kwaliteit van inrichting zowel de inwoners als de toeristen een attractieve openbare ruimte biedt.”

Ir. Ans Meerding bnsp bi van SpellerCo Meerding heeft met een totaalplan het centrum van Breskens veranderd. Daarbij zorgt projectmanager ing. Erik van den Bergen van InfraDEM  dat het ontwerp zowel in details als technisch correct wordt uitgewerkt. Voorheen liep het dijktalud met de weg naar de haven dwars door het centrum.  Er zijn nu damwanden geslagen voor een waterkerende wand. Hierdoor is voor het Spuiplein een zeer forse openbare ruimte vrijgekomen. Er is nieuwbouw op de kop gekomen en een scheidingswand in de vorm van schanskorven. Dit mede om de doorgaande weg een duidelijke plek te geven. In eerdere fasen zijn het Oranjeplein en andere straten van het centrum uitgevoerd volgens dit plan. Het grote Spuiplein vormt de apotheose. Te midden van brede wandelzones met de lichtgetinte betonstraatstenen komt een parkachtig gebied met muziektent, zitbanken, jeu de boules banen, speciale led-verlichting, een kunstobject met vissen en een havenlicht op speciale betonnen platen in ellipsvorm. Eyecatcher is het waterplein met fontein, bestaande uit vijf betongoten in waaiervorm, voorzien van golfroosters en waterstralers die de brekende golven aan het strand symboliseren.

Hoogwaardige materialen
Een reeks van functies en objecten die elk met een specifieke materiaalinvulling cachet krijgen. Ans Meerding legt uit: “Je zou bij één centrumgebied misschien geneigd zijn de eenheid te creëren met een beperkt aantal materiaalsoorten, maar het kan evengoed door elke plek een eigen gezicht en een eigen materiaal te geven. Van hout tot natuursteen en van met epoxy gebonden granulaat tot cortenstaal. Mits dat maar hoogwaardige materialen zijn die stuk voor stuk het ontwerp versterken en samen een harmonieuze, tijdloze inrichting vormen. Duurzaamheid betekent ook een zodanig mooie inrichting, dat deze niet over tien jaar op de schop hoeft, maar vele jaren langer meegaat.” Bovendien geldt bij dit plan een ambitieniveau van de gemeente Sluis, dat steevast wordt vastgehouden. Duurzame ambitie. “Vaak wordt een ontwerp om wat voor reden dan ook versoberd, maar bij dit project is de kwaliteit en veelzijdigheid behouden. Natuurlijk wijzigt in het uitvoeringsproces een detail, maar de grote lijnen van het ontwerp worden consequent gevolgd.”

Het ontwerp moest in luttele weken op tafel liggen, toen het bureau werd gevraagd een plan te maken, nadat eerdere plannen waren vastgelopen. “Belangrijk voor ons bureau was om geledingen te maken in de ruimte, zeker op dat grote Spuiplein. De menselijke maat moet er zijn. Bij de havenkom is een ronde, groene dijk gelegd in combinatie met een amfitheater. Het Spuiplein heeft een spannende ovale vorm met lange gebogen gevellijnen. Ook hier is gebruik gemaakt van groene taluds met bomen en beplanting om geleding aan te brengen in de ruimte en de verkeersweg af te scheiden van het verblijfsplein. De verschillende elementen op het plein en het groene dak van rijen bomen zorgen voor die menselijke maat. Het plein grenst aan één kant aan detailhandel en horecazaken. Door het als één ruimte in te richten, kan het Spuiplein ook voor evenementen zoals de Visserijfeesten of kermis worden gebruikt.”

Jong centrum
Zowel voor de route tussen centrum en de haven als voor de zones voor de winkels en langs de woningen was het van belang om brede trottoirzones te maken. Met name voor de toeristenstromen. Gekozen is voor langwerpige betonstraatstenen, die juist die lange lijnen accentueren. “We wilden een lichte kleur met daarin een rood kleuraccent, passend bij de klinkers in de doorgaande weg en donker kleuraccent passend bij de hardsteenkleurige betonbanden. Een evenwichtig kleurgebruik. Geel wordt wat schreeuwerig naast rood, vandaar de keuze voor een witgrijze basis van de betonstraatstenen met bruine en rozerode kleuraccenten. Dit in combinatie met dezelfde betonstraatsteen, maar dan in een donkergrijze uitvoering (kleurenspel). Het materiaal en de kleuren passen goed bij Breskens, dat na de verwoestingen in de oorlog opnieuw werd opgebouwd. Het is geen historisch maar een jong centrum. De kleuren zijn mooi en blijven mooi bij dit type betonnen bestratingmateriaal. De kleuren zijn duurzaam.”

Bij de horecazaken is een winter- en groter zomerterras gemaakt, waarbij de doorgaande looplijn van 2,40 m breedte duidelijk zichtbaar is. Als overgang naar het middenplein wordt een verkeersweg en parkeerzone aangelegd in dezelfde soort en afmeting betonstraatstenen. Erik van den Bergen: “Daarvoor worden de donkere stenen gebruikt, dwars op de rijrichting. Als je bestratingsmaterialen in de lengte van een lange boog legt, krijgt je vaak geen mooi strak wegprofiel. Bovendien is de donkere versie beter geschikt voor het vervuilende (banden) autoverkeer. Er werd gedacht om in het gras te parkeren, maar dat heb ik afgeraden. Ook hiervoor worden nu de betonstraatstenen toegepast. Door te kiezen voor hetzelfde bestratingsmateriaal als in de trottoirs heb je het idee dat de verharde gedeelten allemaal bij elkaar horen en mooi aansluiten op de andere pleinelementen. De weg vormt beslist geen fysieke en visuele barrière. De verkeersweg aan de andere kant van het plein is dat wel, maar die heeft met een ander bestratingsmateriaal en de halfhoge wanden ook een ander karakter gekregen.” Met hardsteenkleurige betonbanden van 50 cm breed zijn de trottoirs gescheiden van de rijwegen. Die kleur komt terug in de donkere betonstraatstenen. Ans Meerding: “Met zulke brede betonbanden wordt een inrichting ook monumentaler qua uitstraling.”

De zorgvuldige opbouw van het plein laat zich al goed ‘lezen’. De geleding geeft een plezierig gevoel op het grote plein. De karakteristieke elementen zullen straks jong en oud vermaken. Erik van den Bergen: “Er zitten heel veel bijzondere elementen in dit ontwerp. Daar passen verschillende materialen bij. Maar het wordt geen allegaartje. Er is sprake van synergie. De vele vierkante meters betonstraatsteen passen perfect bij de andere materialen. Het is  een ‘open tuin’ geworden, waar alles op natuurlijke wijze in elkaar vloeit en groeit.”Ans Meerding besluit: “Er zit overal connectie in. Veel elementen, veel materialen, maar desondanks een centrum als één geheel. Met een parelplein als slagroom op de taart.”

Alle projecten
Project aanmelden

project 50 van 59

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig