zoeken
project 31 van 59

Het rijdt en klinkt minder hard in Bodegraven

Het rijdt en klinkt minder hard in Bodegraven

1
2
3
4
5
6
7
110_1286388785_afb-2.jpg
110_1286388788_le-coultrestraat-006.jpg
110_1286388790_pag22a-bodegrave.jpg
110_1286388793_pag22b-bodegrave.jpg
110_1286388796_pag22c-bodegrave.jpg
110_1286388800_pag22d-bodegrave.jpg
110_1286388802_pag22f-bodegrave.jpg

Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven
Ontwerp: Gemeente Bodegraven
Uitvoering: KWS
Producent: Verdoorn Beton

De Burgemeester Le Coultrestraat in Bodegraven blijft één van de belangrijkste verkeersaders naar het centrum. Het verkeerscirculatieplan kan daar niets aan veranderen. Met de herinrichting van een asfaltweg in een 30 km woonstraat met geluidreducerende betonstraatstenen (geluidreducerend) is echter het razen van auto’s voor een groot deel voorbij en is de gevreesde overlast door bandengeluid alleszins binnen de perken gebleven. De gekozen oplossing werkt.

“En de geluidsreducerende betonstraatstenen werken,” voegt de afdeling Infrastructuur van de gemeente Bodegraven meteen toe. “Het was voor ons tot dan toe een onbekend product, maar wij zijn blij met de ontdekking en tevreden met het resultaat. Wij hebben voorafgaand aan de keuze hier en daar ons licht opgestoken en bij collega gemeenten als Puttershoek geïnformeerd. Mede op grond hiervan hebben wij dit type steen ingezet. Na enkele maanden dat de straat er nu ligt is onze ervaring dat de 2 tot 4 dB geluidsreductie er wezenlijk toe doet. Natuurlijk ook in combinatie met het langzamer rijden, want dat was uiteindelijk het primaire uitgangspunt voor de aanpak.”

De gemeente legde de bewoners drie opties voor: (1) twee sluisjes met remmen en wachten van auto’s, (2) parkeren om en om aan twee zijden zodat het verkeer moest slalommen en (3) asfalt eruit en een bestrating erin. De eerste optie viel meteen af, de overige twee opties bleven in beeld. Een bestrating zag men absoluut zitten, maar de bewoners verwachtten meer geluid dan bijvoorbeeld een asfalt oplossing. De gemeente was echter voorstander van betonstraatstenen en kon met de geluidsreducerende variant de bewoners achter zich krijgen.

Kleurschakering
Gekozen is voor heidepaarse stenen voor de rijbaan, geflankeerd met een 1 meter brede suggestiestrook voor de fietsers. De rijbaan is op de meeste plaatsen 5 meter breed, omdat het een verkeersader betreft die in twee richtingen verkeer afwikkelt. Echter, op verschillende plaatsen zijn aan één zijde van de straat parkeervakken aangelegd, ingeluid met brede trottoirnissen met plek voor een boom. Betonbanden met reflectoren zorgen ervoor dat de automobilist de vernauwing ziet. Dit kan bijna niet missen omdat de heidepaarse rijbaan ter plekke is onderbroken door vlakken van grijze betonstraatstenen (grijs). Ook het betontegeltrottoir langs de woningen is vernieuwd. De geluidsreducerende betonstraatstenen zijn kleurvast om de gekozen kleurschakering sterk te houden. Hoewel de straat als zelfstandig project is ingericht, is door de toepassing van verlichtingsarmaturen die elders in het centrum zijn gebruikt, toch een bepaalde eenheid geschapen.

Rob Stapersma besluit: “De herinrichting is december 2005 voltooid. Later  dit jaar laten wij een verkeerstelling verrichten, mede om te bepalen of de verkeerssnelheid is gedaald. Zeker is dat het straatbeeld enorm is opgeknapt sinds de asfaltweg heeft plaatsgemaakt voor een vriendelijke woonstraat. Straatbeeld, snelheid en geluid, op alle drie fronten is winst geboekt.”

Alle projecten
Project aanmelden

project 31 van 59

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig