zoeken
project 48 van 59

Meerdijk Emmen: helder ontwerp, duurzame beheergedachte

Meerdijk Emmen: helder ontwerp, duurzame beheergedachte

1
2
3
4
5
6
7
56_1287386306_28046-emmen08.jpg
56_1287386308_28046-emmen06.jpg
56_1287386312_28046-emmen07.jpg
56_1287386317_28046-emmen05.jpg
56_1287386322_28046-emmen04.jpg
56_1287386325_28046-emmen02.jpg
56_1287386328_28046-emmen03.jpg

Opdrachtgever: Gemeente Emmen
Ontwerp: Afdeling Inrichting & Beheer, Dienst Gebied, gemeente Emmen
Uitvoering: Vos, Ruinerwold, BTL, de Nationale Bomenbank, Essent, Essent Lightning, KPN en WMD
Producenten: Struyk Verwo Infra, Wernink Beton, ACO Drain, Samson, FALCO

Een ruimte zo groot als enkele voetbalvelden tezamen. Zo’n groot plein moet met zijn uiteenlopende functies robuust zijn, maar tegelijkertijd ook aangenaam. Het vraagt volgens ontwerper Maren Süphke een helder ontwerpconcept om het gebruik van die ruimte op natuurlijke wijze te sturen. Het vraagt tevens om een fors bestratingsmateriaal, in dit geval ondermeer grijze en groene grootformaat betonplaten van 2 x 2 meter en grootformaat betonstraatstenen 15 x 40 cm in klezoorverband (verband).

Voor ing. Maren Süphke, ontwerper stedelijk gebied en landschap van de gemeente Emmen, was de materiaalkeuze van meet af aan vastomlijnd. Of het moest een heel klein formaat bestratingsproduct worden - als een soort contrast met die grote ruimte - of een heel groot materiaal. “We vonden dat in dit ontwerp een moderne, grote tegel of plaat die schaalgrootte  benadrukt en het beste aansluit op de verschillende functies. Het plein moet de toeschouwers voor de wedstrijden van FC Emmen ontvangen en dienst doen als parkeerterrein, als evenemententerrein. Tevens is het een stedenbouwkundig knooppunt, strak omgeven door de wanden van de in ontwikkeling zijnde kantoorgebouwen. Je hebt enerzijds ruimte nodig en anderzijds heb je gezelligheid op dat plein nodig. Het moet bestand zijn tegen grote (televisie)vrachtwagens met hun aggregaten en moet toch ook comfortabel zijn voor die eenzame fietser die het plein oversteekt op zijn of haar tocht door de wijk.”

Duurzaam materiaal, duurzaam beheer
Het leidde al vroeg in het ontwerpstadium tot een materiaalkeuze waarbij de grote betonplaten van 16 cm dikte een belangrijke rol spelen. Niet alleen omdat ze ontwerptechnisch de schaalgrootte van het plein onderstrepen, maar ook om dat vrachtverkeer bij evenementen en voetbalwedstrijden te kunnen dragen. “De 16 cm dikke betonplaten vormen een duurzame bestrating,” stelt gemeentelijk projectleider Paul Blaauwgeers. “Ze zijn tegen het één en ander bestand. Maar er zit ook een zorgvuldige beheergedachte achter. Er zal op zo’n bedrijvenpark regelmatig door nutsbedrijven worden gegraven voor kabels en leidingen. Nu kunnen we veel sneller de grote platen met een kraan en vacuümklem laten oppakken en weer netjes terugleggen. Dat zal gemakkelijker gaan dan een kleinschalige en arbeidsintensieve bestrating als bijvoorbeeld cobblestones.”

Er is sowieso vooraf veel overleg geweest, zowel tussen de verschillende afdelingen bij de Dienst Gebied waartoe de afdeling Inrichting en Beheer behoort, als met de diverse sportverenigingen en het voetbalbedrijf FC Emmen. Maren Süphke: “Het aardige is dat je beheer meteen kunt meenemen in je ontwerp. Niet alleen in materiaalkeuzes en aankleding en verlichting, maar ook door samen naar het inrichtingsplan te kijken. Neem de verbindingsweg en het fietspad die het plein in het midden doorsnijden en verdelen in een deel als parkeerterrein en het voorplein voor het stadion. De rijbaan is herkenbaar in asfalt aangelegd, opgesloten tussen brede betonbanden, maar wel op één niveau zodat mensen comfortabel van pleindeel naar pleindeel kunnen oversteken. Rijen bollen markeren die weg. Om niet óók nog het fietspad apart als wegprofiel daarnaast aan te leggen, is gekozen voor een plek op de pleinverharding, aangegeven met een markering van led-verlichting in de betonstraatstenen. Daarvoor zijn speciale kapjes voor lichtval naar de zijkanten ontwikkeld. Je houdt op die manier een homogeen, robuust ontwerp, met niet teveel versnippering en dus goed te beheren.”

Opdeling zonder tweedeling
Het totale plein omvat een parkeerdeel, bestraat met grijze betonstraatstenen en het voorportaal van het stadion met antracietkleurige betonstraatstenen en donkergrijze betonplaten. “Een opdeling, maar geen tweedeling. Bovendien een opdeling die visueel teniet wordt gedaan door twee lopers van groene betonplaten als wandelzone (wandelen) en rijen eiken daarlangs. Eigenlijk is dat de kern van het ontwerpconcept,” verklaart Maren Süphke. “Het is een groot plein van pakweg 225 lengte en 130 meter breedte. Als mensen vooraan parkeren en allemaal rechtstreeks naar de ingang van het stadion lopen, krijg je chaotische verkeersbewegingen. Vandaar onze keuze voor een sturing van die stromen publiek door de groene lopers.”

De groene lopers zijn eveneens uitgevoerd in die grote betonplaten van 2 x 2 meter, als letterlijk en figuurlijk verbindende factor met het voorplein met hetzelfde type betonplaten. Om een goede kleur groen te krijgen - verwijzend naar de grasmat - zijn door de fabrikant diverse proeven genomen in overleg met de gemeente Emmen. De lopers zorgen er ook voor dat de pleindelen visueel één geheel vormen. “Je hebt echt het idee dat het om één plein gaat. Een groot, bijzonder plein.”

Dat is mede bereikt door het plein als geheel op te tillen en te markeren met brede betonbanden. Paul Blaauwgeers: “Ook het plein is omlijst met rijen bomen. Als de gebouwen er later omheen staan, komt de centrale positie van het plein nog meer tot zijn recht.” Maren Süphke haakt in: “Voor de gevels wordt veel gebruik gemaakt van rode stenen. Vandaar dat wij voor het plein een terughoudende, neutrale tint bestrating hebben gekozen. Combinaties van grijstinten. Saai is het niet, temeer daar je met de variëteit tussen betonplaten en grootformaat betonstraatstenen speelt. Bovendien zijn de betonstraatstenen in een opvallend klezoorverband gelegd. Zo krijg je een mooie lijnwerking dwars op het plein. De betonplaten hebben een veegstructuur (afwerking) in diezelfde dwarsrichting. Het sluit allemaal mooi en doordacht op elkaar aan. Van brede betonbanden tot de wat eigenwijs geplaatste banken op het voorplein. Het plein heeft ook een goede mix van obstakelvrijheid en voldoende aankleding, zodat het niet te ongezellig wordt.” Een groot en groots plein, waarbij het ontwerp zorgt voor een natuurlijke routing. Verspreid parkeren, maar via de groene lopers richting stadion. Of richting een ander evenement, want er is meer in businesspark Meerdijk dan Koning Voetbal.

Sport, educatie en kantoren
Sportpark Meerdijk aan oostelijke Rondweg van Emmen wordt fasegewijs (her)ontwikkeld. Zo is eerst een deel van het bestaande sportcomplex verplaatst naar een nieuw complex, inclusief nieuw clubgebouw en kleedruimtes. In fase B wordt het Businesspark Meerdijk ontwikkeld, waarbij het plein als knooppunt fungeert. In fase C wordt de hoofdontsluiting van het gebied met de Rondweg verbonden. Het Businesspark Meerdijk zal veel sport- en educatievoorzieningen gaan herbergen, waaronder scholen. De ontwikkeling wordt mede gefinancierd vanuit Europese subsidies en subsidies van Stichting Noord Nederland.

Alle projecten
Project aanmelden

project 48 van 59

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig