zoeken
project 45 van 59

Reconstructie N309, straatwerk domineert

Reconstructie N309, straatwerk domineert

1
2
3
4
5
6
7
62_1287388493_28034-n309-01.jpg
62_1287388495_28034-n309-03.jpg
62_1287388498_28034-n309-04.jpg
62_1287388505_28034-n309-05.jpg
62_1287388507_28034-n309-06.jpg
62_1287388511_28034-n309-07.jpg
62_1287388513_28034-n309-02.jpg

Opdrachtgever: Provincie Gelderland, Gemeente Elburg
Ontwerp: Projectbureau Provincie Gelderland, ing. Roberto Ovaa
Uitvoering: KWS, 't Harde
Producent: v.d. Bosch Beton

De herinrichting van de provinciale weg N309 door plaatsen als Oostendorp en ’t Harde (gemeente Elburg) betekent in de eerste plaats dat de verkeersveiligheid flink is vergroot. Door tal van maatregelen wordt de snelheid geremd. Tegelijkertijd heeft het wegentracé binnen de bebouwde kom een vriendelijker karakter gekregen, omdat de weg duidelijk een ‘straatwerk uiterlijk’ heeft gekregen. De rijbaan blijft asfalt op een provinciale weg, maar aangrenzende parkeerplekken in straatwerk, de trottoirgedeelten in visbektegels, de middengeleiders, rotondes, busperrons, de bestrating daarvan zorgt thans voor een geheel ander karakter van de N309.

Juist daar waar de N309 dwars door de kernen van Elburg, Oostendorp en ’t Harde snijdt, daar was de noodzaak tot aanpassing van de druk bereden verkeersweg groot. Niet alleen om de veiligheid voor verkeersdeelnemers, omwonenden en inwoners te verhogen, maar ook om de doorstroming te verbeteren. Zo stokte het verkeer op de snelweg A28 bij de afrit ’t Harde, wanneer de provinciale weg de drukte niet aankon. Reden genoeg voor de provincie Gelderland voor een grootscheepse reconstructie, waarbij tevens de betrokken gemeente participeerde. Op die manier konden bijvoorbeeld ook de parkeerstroken (parkeren), de trottoirs en vele aansluitingen en inritten in één keer worden meegenomen.

Ing. Roberto Ovaa, projectleider realisatie van de Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer van de provincie Gelderland, legt uit: “Ruim 18.000 voertuigen per etmaal door de dorpen  vraagt om evenwichtige maatregelen. Het gaat om verbindingroutes, maar je praat ook over de bebouwde kommen, met vele aangrenzende woningen met inritten en een flink aantal kruisende straten en fietspaden. In de plannen - die tijdens twee informatieavonden met de bewoners zijn besproken - hebben  wij de rijbaan versmald van 6,60 tot 6,00 meter. De vrijliggende fietspaden (fietsen) zijn versmald tot 2,00 meter. Hierdoor zijn de parkeerstroken op de juiste maat gebracht. Voorheen parkeerde men de auto’s half op een smalle strook van ruim een meter breedte en half op het fietspad. Dat leidde tot onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties (veiligheid).”

Visbektegels
Voorts is het hele scala aan extra maatregelen genomen, zoals verkeersgeleiders, komingangen verduidelijken, uitvoegstroken, rotondes, verlegging van fietspaden et cetera. Benny Brueker, hoofduitvoerder van KWS: “Het leitmotiv is de snelheid eruit halen. Dat lukt met al die maatregelen, maar tevens met dat straatwerk karakter. Er zijn zoveel bestratingsproducten rond de rijbaan verwerkt, dat de weg ook visueel niet langer als een provinciale weg oogt. Neem alleen al de 28 km betonbanden die zijn verwerkt. Dat had nog 4 km meer geweest als we ze ook langs de voetpaden hadden gelegd. Door voor betonnen visbektegels te kiezen, hoefden wij deze smalle trottoirs (wandelen) niet aan de woningenkant op te sluiten. Dat was ook lastig met de vele inritten, muurtjes en andere aansluitingen van die woningen. Nu konden we ze tegen de erfgrens paszagen. Juist de gemeente heeft voor dit type betontegels gepleit, ook om in de dorpskernen eenheid te krijgen in de trottoirs langs de provinciale weg. De betontegels zijn gelet op de vele inritten overal 6 cm dik.”

De parkeerstroken langs de weg zijn qua maatvoering verruimd, echter in aantal iets afgenomen. Deze zijn in een zwart en donkerrode straatsteen uitgevoerd en liggen iets verhoogd ten opzichte van de rijbaan, met behulp van een betonband. De parkeerplekken zijn opgesloten met een geleideband (5/20). De druk bereden bochten bij de geleiders zijn voorzien van grijze betonstraatstenen (grijs). De combinatie van geleiders, parkeervakken en trottoirs zorgt voor een flinke portie straatwerk. Roberto Ovaa: “En dan niet overal standaard materiaal, maar we hebben als opdrachtgever ingezet op extra kwaliteit die de verkeersveiligheid en het uiteindelijke beeld zou dienen. Zo zijn alle betonbanden met een verkeersfunctie in het wit uitgevoerd. De betonbanden aan de straatzijde zijn juist in een fraaie antracietkleur uitgevoerd. Ook bij de rotonde is gekozen voor heidepaarse betonelementen in plaats van een grijze uitvoering. Voor een duurzame inrichting zijn herkenbare kleuren belangrijk. In dit project hebben we in elk geval doelbewust gezocht naar een link tussen functies en kleuren. We hebben de materialen als projectbureau gekozen en het blijkt nu dat iedereen blij is met die keuze. Het ziet er ook heel mooi uit.” Het kleurgebruik zal waarschijnlijk niet de gewoonte worden bij provinciale wegen, maar juist in de dorpskernen zijn veiligheid en uitstraling natuurlijk van extra groot belang. “En we investeren liever wat meer in kwaliteitsproducten om het onderhoud in de toekomst te beperken.”

Duurzaam, veilig én fraai
Niet alleen qua eindbeeld, ook in de uitvoering zelf is het straatwerk leading geweest. Het asfalt ligt er snel in, maar het vele straatwerk bepaalde de planning van het werk. Nadat eerder de bebouwde kom van Oostendorp was gerealiseerd, is eind mei 2008 de kom van ‘t Harde afgerond. Roberto Ovaa besluit: “We hebben als provincie de provinciale wegen in verschillende dorpskernen gereconstrueerd. De manier waarop hangt af van de functies van de weg, de verkeersintensiteit en de situatie in de bebouwde kom. De reconstructie van de N309 in de dorpen heeft echter duidelijk een rode draad gekregen, met de parkeerplekken in straatwerk en de betonbanden als duidelijke belijning/lijnwerking. Het is een oplossing die niet alleen onder de norm duurzaamheid valt, maar ook nog eens de dorpskernen een vriendelijk straatbeeld verschaft.”

Alle projecten
Project aanmelden

project 45 van 59

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig