zoeken
project 42 van 59

Parelsnoer door Lelystad

Parelsnoer door Lelystad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
70_1287387604_27545-lelystad01.jpg
70_1287387606_27545-lelystad02.jpg
70_1287387608_27545-lelystad03.jpg
70_1287387610_27545-lelystad04.jpg
70_1287387614_27545-lelystad05.jpg
70_1287387618_27545-lelystad06.jpg
70_1287387622_27545-lelystad07.jpg
70_1287387626_27545-lelystad08.jpg
70_1287387628_27545-lelystad09.jpg

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Ontwerp: Wijkontwikkelingsplan 2001, buro Khandehar, Benthuizen
Ontwerp Parkruit: Gemeente Lelystad, afdeling Ruimtelijke Plannen, ingenieursbureau, project- en wijkmanagement
Uitvoering: Timmer Lelystad B.V. uit Lelystad, Aannemingsbedrijf Schonewille uit Elim
Producenten: MBI Beton, v.d. Bosch Beton

Een langzaam verkeerroute die de nieuwe ruggengraat van de Lelystadse wijk Schepenen Midden vormt. Niet alleen omdat in bestaande woonwijken nu sprake is van hoogwaardige, vrijliggende fiets- en wandelroutes, maar tevens omdat er een (toeristische) verbinding is gelegd tussen het centrum van Lelystad en de kustzone. Het project Parkruit slaat meerdere vliegen in één klap. Een kilometerslang fietspad in rood asfalt annex voetpad in rode dubbelformaat betonstraatstenen zorgt voor een parelsnoer door de stad. De parels zijn de bijzondere plekken aan deze route, zoals schoolpleinen, winkelcentra, buurtpleintjes en (vis)vijvers. Ze zijn stuk voor stuk opgeknapt, veelal in dezelfde stijl qua sfeer en materiaalgebruik.

Er is een wijkontwikkelingsplan uit 2001 waarin verschillende maatregelen op hoofdlijnen zijn uitgewerkt om de bestaande, oudere wijken van Lelystad aantrekkelijker te maken. Dit varieert van de verkoop van sociale huurwoningen tot nieuwbouw op inbreidingslocaties, uitbreiding en/of aanpassing van groenstructuren, realisatie van nieuwe sportvoorzieningen tot en met de aanleg van een betere langzaam verkeersstructuur. “Er lagen al goede fietsvoorzieningen, maar die waren tot voor kort niet duidelijk genoeg. Het was meer een bloemkoolstructuur,” stelt wijkconsulent Laurens Meerten. “Als je niet bekend was in Lelystad, dan kon je als fietser of wandelaar verdwalen in die wijken.” Ontwerper Jan van der Meer van de gemeente haakt in: “Via een ruitvormige structuur wilden wij een ononderbroken fiets/voetpad ontwikkelen dat meer houvast geeft aan de gebruikers. Een heldere route voor wandelen en fietsen als schakel tussen woningen, scholen, winkels en andere wijkvoorzieningen. Toen ook nog de roep kwam om een verbinding te creëren tussen het centrum van de stad en de kustzone, die nu volop wordt ontwikkeld, kreeg de Parkruit er een extra dimensie bij. En aangezien ook het centrum met stadshart, nieuwbouw en theater volop in beweging is, smeed je op die manier de highlights van de stad aaneen.”

Inmiddels ligt er zo’n 7 kilometer fietspad annex voetpad, maar dat zal nog groeien tot 11 á 12 kilometer als de woningbouw bij de kustzone is ingevuld. Van der Meer: “Het is een overzichtelijk lint geworden, dat tevens bijdraagt aan de veiligheid. Voorheen kwamen fietser en auto in elkaars vaarwater. Nu is dat zoveel mogelijk gescheiden. Meestal hebben wij een vrijliggend fietspad in rood asfalt aangelegd, en dient een lage zwarte betonband als scheidslijn. Het voetpad is bestraat met rode dubbelformaat betonstraatstenen. Hier en daar ontbreekt de ruimte om fiets- en voetpad naast elkaar aan te leggen en is het voetpad naar de andere kant van de weg verplaatst. Maar ze komen zo snel mogelijk weer samen. Alleen op die plekken waar het straatprofiel absoluut geen ruimte liet, hebben wij zogenaamde fietsstraten ontworpen. De fietser is daarbij het uitgangspunt en de auto volledig ondergeschikt. Dit uit zich in de materialisatie en profielopbouw: de fietsstraat kent een 3 meter brede fiets/autostrook van rood asfalt met aan weerszijden 80 cm brede rammelstroken van zwarte betonstraatstenen.”

Gele lijn
Om de doorgaande wandelroute te accentueren heeft de ontwerper een gele lijn in het profiel bedacht. In het rode voetpad ligt consequent deze lijnwerking van gele betonstraatstenen op 30 cm van de zwarte betonband af. De zone tussen de band en de gele lijn is een smalle zone waarin fraaie verlichtingsmasten komen te staan. Deze verlichtingsmasten hebben een dusdanige vormgeving dat de armaturen precies boven het midden van het fietspad komen te hangen. Op sommige plaatsen wordt deze gele lijn onderbroken vanwege bijvoorbeeld veranderingen in het profiel. De voetganger dient bijvoorbeeld een weg over te steken. Deze ‘gele lijn’ wordt na elke onderbreking meteen weer opgepakt en wijst gebruikers meteen hoe de route vervolgd moet worden. Marten Visser van het gemeentelijk ingenieursbureau: “Wij hebben de overgangen ook veel natuurlijker en overzichtelijker gemaakt. Zoveel mogelijk conflicten tussen fietser en auto proberen te voorkomen. In de oude situatie reden auto en fietser op hetzelfde profiel, langs ook nog eens aan één zijde geparkeerde auto’s. Dit leverde in een aantal gevallen onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties op. De oplossing was dat wij hier en daar aparte parkeerhoven (parkeren) hebben aangelegd om niet alles in die straat te willen hebben. Meteen is dan ook direct aan de wens van extra parkeerruimte voldaan.

Voor het zover was, moest de nodige creativiteit worden aangeboord. “Uitgangspunt van de gemeente was om de Parkruit budgettair neutraal te realiseren,” vertelt gemeentelijk projectleider Paul Weber. “Dit betekende de ontwikkeling van extra woningen. Maar dat gebeurt op een goede manier, zonder dat de nieuwbouw de wijk al te zeer belast. De wijkbewoners zien de nieuwbouw, maar zien ook de opknapbeurt van de voorzieningen die aan het parelsnoer liggen. Schoolpleinen worden opgeknapt, het winkelcentrum is qua openbare ruimte vernieuwd en voorzien van extra parkeerplaatsen en water en groen worden onder handen genomen. Precies zoals in het wijkontwikkelingsplan is aangegeven, wordt de wijk aantrekkelijker. Wijkconsulent Laurens Meerten vult aan: “Aan elke kilometer fietspad wonen 2 km bewoners. Je zult draagvlak moeten creëren voor zo’n ingrijpend plan. Ik denk dat daarin een grote verdienste ligt van de gemeentelijke inspanningen. Zo is samen met een kernteam steeds geïnvesteerd in mensen. De bewoners zijn er volop bij betrokken.”

Geen standaard
De bewoners zijn tevreden over wat er nu ligt. De fietsstructuur en de maatregelen rondom de aanliggende voorzieningen worden gewaardeerd. Ook het materiaalgebruik vindt men prima gekozen. In het voetpad zou eerst een gebakken product komen te liggen, maar vanuit de politiek is uiteindelijk voor een betonnen bestratingproduct gekozen. De keuze voor een kleurvaste rode dubbelformaat betonstraatstenen, met een extra toevoeging van basalt in de deklaag, gold als meerwaarde. De zwarte gazonbanden zorgen voor een herkenbare scheidslijn tussen voetpad en fietspad. Het fietspad is in rood asfalt met een blank bindmiddel uitgevoerd, voor een extra sterke kleur rood.

Al het materiaal voor de voet/fietsroute is nieuw, evenals het materiaal voor de parels aan dit snoer. Jan van der Meer besluit: “Het is een forse investering in deze wijken. Ze gaan mee met het niveau van het centrum en de kustzone, waar de gemeente overigens met een speciaal ontwikkelde betonstraatsteen nog het nodige zal gaan doen. De Parkruit is een fietsstructuur met betekenis voor Lelystad als geheel. Het is niet zomaar een fietspad; het is een stevige impuls voor de inwoners en de stad."

Alle projecten
Project aanmelden

project 42 van 59

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig