zoeken
project 21 van 38

Levendig Het Broek in Hengelo

Levendig Het Broek in Hengelo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142_1307717563_het-broek008.jpg
142_1307717585_het-broek003.jpg
142_1307717592_het-broek004.jpg
142_1307717598_het-broek007.jpg
142_1307717604_het-broek010.jpg
142_1307717610_het-broek002.jpg
142_1307717616_het-broek006.jpg
142_1307717622_het-broek001.jpg
142_1307717629_het-broek005.jpg
142_1307717634_het-broek011.jpg

Opdrachtgever: gemeente Hengelo
Ontwerp: gemeente Hengelo en Graça Cabral Oliveira de Andrade
Producent: Morssinkhof Groep Hengelo

Het stedenbouwkundig plan Het Broek ontleent zijn kracht aan de tegenstelling tussen de componenten: de monumentale Strip, die als strak ontworpen stedelijke groene ruimte de hoogste delen met elkaar verbindt, de centrale landschappelijke parkzone Het Broekpark én de ‘verzamelweg’ die langzaam door de woonvelden slingert. Weliswaar maakt Het Broek onderdeel uit van de stadsuitbreiding Hengelo Noord, toch krijgt Het Broek een eigen gezicht en identiteit. Vooral ook door het uitvoeren van het Beeldkwaliteitsplan, waartoe architecte Graça Cabral Oliveira de Andrade, werkzaam als Stedenbouwkundige bij de Gemeente Hengelo, de aanzet heeft gegeven.

Het resultaat, waarvan de hoogwaardige bestrating met betonstraatstenen en betontegels met onderscheidende deklagen (deklaag) een onmisbaar deel uitmaakt, mag er zijn! Het inmiddels gerealiseerde Broek Zuid heeft een moderne en eigentijdse uitstraling en wordt ontsloten via de interne zogenoemde ‘verzamelweg’, die als een lint door Broek Zuid, Broek Noord en toekomstig Broek Oost slingert. De verschillende delen van Broek Zuid onderscheiden zich van elkaar door hun egale kleuring, door losse menging of door nadrukkelijke contrasten. Het toepassen van zogenoemde strooistenen (figuratie) verlevendigt de woonstraatjes. Door de kleurkeuze van strooistenen onderscheiden de woonstraatjes zich van elkaar, maar evengoed van de consequente vorm- en kleurtoepassing van de verkeersdrempels en van de bestrating van de ‘verzamelweg’, die als belangrijkste weg is voorzien van trottoirs. Op harmonieuze wijze onderscheidt de bestrating van de Strip zich in kleur en maatvoering.

Alle projecten
Project aanmelden

project 21 van 38

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig