zoeken
project 38 van 59

Thematische variatie voor brede school Lelystad

Thematische variatie voor brede school Lelystad

1
2
3
4
5
6
7
27018-water02.jpg
27018-aarde01.jpg
27018-lucht01.jpg
27018-lucht02.jpg
27018-vuur01.jpg
27018-vuur02.jpg
27018-lelystad01.jpg

Opdrachtgever:  Gemeente Lelystad
Ontwerp: GAJ Architecten, Lelystad, JanWillem Pereboom en Jeroen Hoppenbrouwer (technische uitwerking), gemeente Lelystad
Uitvoering: Infradijk, Lelystad
Producenten: MBI Beton, Den Boer Beton, Velopa

Vier scholen in één gebouw, met vier identiteiten, georiënteerd op vier windrichtingen en met vier thema’s qua inrichting van het schoolplein. De clusterschool Lelystad bundelt de jeugd uit de wijk De Landerijen, maar geeft hen wel een eigen plek en gezicht. Ook in de buitenruimte, waar de thema’s aarde, lucht, water en vuur zijn gebruikt om de schoolpleinen elk een eigen karakter te geven. Passend bij de leeftijdscategorie van de kinderen. De bestrating met voornamelijk betonnen bestratingsproducten is op die thematiek geënt en versterkt de uiteenlopende speelaanleidingen.

Het scholencomplex voor De Driesprong, De Meander, De Lispeltuut en Stichting Kinderopvang Lelystad is nog vrij nieuw. Toch moet al met noodlokalen worden gewerkt en zijn er plannen voor schoolwoningen, die later - als het leerlingenaantal door demografische ontwikkelingen weer afneemt - kunnen worden omgebouwd tot twee-onder-één-kap woningen. De oorspronkelijke 24 lokalen zijn er inmiddels al 40 geworden. Die groei legt ook een druk op de inrichting van de buitenruimte, op de beschikbare parkeerruimte (parkeren) en op de aansluiting van de school op de bebouwde omgeving. Vooralsnog mogen de scholen blij zijn met de bijzondere buiteninrichting, waar de vier thema’s voor plezierige speel- en verblijfplekken zorgen. Een basisidee van GAJ Architecten/Toine Claessen en de scholen zelf, die een eerste schets voor het schoolplein hadden opgesteld. Geen grote ‘plak’ schoolplein, maar een gevarieerde inrichting als verlengstuk van de leslokalen. Kennismaken, ontdekken, leren, spelen, meer in elk geval dan het rondhangen op een schoolplein. Ideeën die de scholen mede op grond van boekjes van Jantje Beton en Stichting Speelruimte hadden opgedaan.

Het betreft een brede school die ook buiten de schoolactiviteiten voor de jeugd uit de buurt toegankelijk is. De gemeente Lelystad is daarom verantwoordelijk voor de inrichting.  Jan Willem Pereboom, landschapsontwerper van de gemeente, kon zich vinden in de opzet met de vier thema’s. “Prima die thema’s, maar soms idealistisch en met een grote druk op het gebruik en onderhoud, zeker ook omdat het terrein buiten schooltijd zonder toezicht wordt gebruikt. Allerlei bijzondere elementen moet je ook onderhouden en als je van tevoren weet dat dit niet gaat lukken met de onderhouds- en veiligheidsnormen, dan moet je een slag praktischer uitvoeren en zijn bloemperken, klimboom, gazons et cetera toch lastiger. We hebben moeten laveren, maar wat er nu ligt is nog steeds bijzonder en beantwoordt aan de oorspronkelijke gedachte van de vier thema’s.”

Verwijzingen
De vier scholen c.q. kinderdagverblijf zijn opgedeeld in noord/aarde, oost/lucht, zuid/vuur en west/water. Daarbij is steeds binnen die thema’s gezocht naar allerlei verwijzingen. Ook is gekeken naar vormen, waarbij de ronde en rechte vormen van het gebouw ook zijn doorgezet in ronde respectievelijk rechte vormen in de inrichtingen. Jeroen Hoppenbrouwer van het Ingenieursbureau van de gemeente Lelystad heeft samen met Jan Willem Pereboom de vertaling van de thema’s gemaakt naar een passende materialisatie. In een basis van gangbare grijze betontegels (grijs) zijn diverse thematische elementen opgenomen. Bijvoorbeeld een zwembad  van blauwe betonstraatstenen (blauw), compleet met lijnen in witte stenen voor een duidelijke lijnwerking en startblokken in de vorm van betonnen U-blokken. “Tevens zijn blauwe rubbertegels gekozen voor onder de speeltoestellen. Speeltoestellen die onder andere de boeg van een schip verbeelden. Maar ook beplanting als knotwilgen en sierheesters met blauwe en witte bloemen refereren aan het thema water,” legt Jeroen Hoppenbrouwer uit. “Kinderen gebruiken dat zwembad voor het spel schipper mag ik overvaren. Een hele andere invulling dan je van te voren bedenkt, maar het geeft aan dat de inrichting de fantasie prikkelt,” vult Jan Willem Pereboom aan.

Hetzelfde verhaal geldt voor het thema vuur, waar juist met rode en rood/gele beplanting is gewerkt, alsmede met rode betontegels en rode rubbertegels. Ze vormen een mooi contrast met de gele Decowood halfverharding. Ook is de vorm van een zon ingestraat en is een amfitheater gemaakt met trappen/zitplekken van brede betonbanden en betonnen palissadepalen om de niveauverschillen op te vangen. Betonproducten in de kleuren rood en roodbruin uiteraard. Consequent is voortgeborduurd op het thema vuur. Maar wel zodanig dat het praktisch uitvoerbaar en goed te onderhouden werd. En waar mogelijk is gekozen voor standaard producten uit het brede assortiment betonnen bestratingsproducten, mede uit budgettair oogpunt.

Parkeerterrein als speelterrein
Het thema aarde is ingevuld met roodbruine betontegels, met roodbruin Decowood en met natuurstenen keien die de entree van dit gedeelte markeren. Een rustig plein dat ruimte biedt aan spel of verpozen. Het thema lucht kent een grijze bestrating waarin met plukjes witte betontegels (wit) de wolken worden verbeeld. Ook hier weer het uitgekiende kleurenspel. De beplanting bestaat uit bamboesoorten, grassen die in de wind bewegen en ruizen, afgewisseld met fragiele bomen. Een wit/zwart geblokt tegelveld benadrukt de belangrijkste entree en routing naar het parkeerterrein. Jeroen Hoppenbrouwer: “Ook dit parkeerterrein is zodanig ontworpen dat kinderen er kunnen spelen als er geen auto’s staan. Dan is het een open vlakte waar ze bijvoorbeeld kunnen voetballen. Wij hebben er voor een bestrating gekozen met vlakken van 5 x 5 meter, met grijze betonstraatstenen en assen van donkergrijze betontegels. Heel subtiel is ook met keperverband en elleboogverband (verband) het verschil tussen rij- en parkeergedeelten aangegeven. Dit patroon reguleert vanzelf het parkeren van de auto’s, hoewel wij toch een in- en uitgangspijl hebben moeten instraten om het verkeer te stroomlijnen als iedereen ‘s ochtends of ‘s middags  tegelijk de kinderen brengt. Bewust geen Kiss & Ride, omdat we daar niet zo’n goede ervaring mee hebben.”

De vier thema’s met hun fantasierijke inrichting zorgen voor meer dan voldoende speelaanleiding rondom het schoolgebouw. Jan Willem Pereboom besluit: “Het had allemaal wilder en extremer gekund, maar we denken nu een goede balans te hebben gevonden tussen praktisch en idealistisch. De geluiden die wij ontvangen zijn in elk geval zeer positief. We beseffen ook dat we andere scholen op ideeën hebben gebracht. De schoolpleinen in Lelystad krijgen sowieso de aandacht die ze verdienen. Dat is al jaren gemeentelijk beleid. Met een portie creativiteit en het brede assortiment bestratings- en beplantingsmaterialen is er zondermeer iets leuks en leerzaams van te maken.”

Alle projecten
Project aanmelden

project 38 van 59

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig