zoeken
project 7 van 22

Ruimte wordt ervaren in ít Remerink in Denekamp

Ruimte wordt ervaren in ít Remerink in Denekamp

1
2
3
4
5
6
7
146_1307716726_remerink003.jpg
146_1307715966_remerink007.jpg
146_1307715973_remerink006.jpg
146_1307716350_remerink001.jpg
146_1307715994_remerink004.jpg
146_1307716010_remerink005.jpg
146_1307716356_remerink002.jpg

Opdrachtgever: gemeente Dinkelland
Ontwerp: adviesbureau voor stedenbouw en ruimtelijke ordening Witpaard
Producent: Morssinkhof Groep Hengelo, Morssinkhof Groep Hardenberg

De nieuwbouwwijk ’t Remerink in Denekamp is uitgegroeid van een doordacht plan tot tevreden bewoners en bezoekers. De uitvoering van ’t Remerink heeft in twee fases plaatsgevonden. In de tweede fase hebben er ten opzichte van de eerste fase geen inrichtings- en uitvoeringswijzigingen plaatsgevonden. Met de inmiddels gebleken grote tevredenheid onder de bewoners kan dus worden gesteld dat de gemeente Dinkelland geslaagd is in de opzet: een ruim-ogende ‘warme’ woonomgeving, waar ruimte daadwerkelijk ervaren wordt.

Voortbordurend op de aanvankelijke plannen van het adviesbureau voor stedenbouw en ruimtelijke ordening Witpaard heeft de gemeente Dinkelland, na de verdere uitwerking daarvan, het initiatief genomen te komen tot een bijeenkomst, waarbij de toenmalige toekomstige bewoners de voorgenomen keuzes voorgelegd en toegelicht hebben gekregen. Deze onderbouwing en de mogelijkheid tot (individuele) suggesties heeft de acceptatie van de plannen en de uiteindelijke uitvoering ontegenzeggelijk bevorderd.

Ruimte is typerend voor ’t Remerink: zeer bewust is er gekozen voor doorlopende verharding langs de perceelsgrenzen. Met de tuinen als verlengstuk van de openbare inrichting is ‘groen’, vooral ook in het belang van het beheer, ingetogen toegepast. De ruimte is zonder obstakels zodanig ingedeeld, dat er als het ware overal kan worden geparkeerd en deze wijk dus parkeergelegenheid biedt ver boven de parkeernorm (parkeren). De toegepaste trottoirbanden (betonbanden) zijn gemakkelijk overrijdbaar, doch geaccentueerd en dus duidelijk herkenbaar. De rode tint (rood) en hardsteenkleur geven de beoogde warme kleuren aan de toegepaste bestrating van betonstraatstenen.

Het ruim opgezette ’t Remerink herbergt voldoende ruimte voor de toegepaste wadi’s (waterbeheer). Ook hier wordt dus voorkomen dat schoon hemelwater naar de rioolzuiveringsinstallatie gaat en wordt bereikt dat het grondwater wordt aangevuld. 

Alle projecten
Project aanmelden

project 7 van 22

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig