zoeken
project 36 van 38

Uithoorn om: vroeger sober en doelmatig en nu kleur en fleur

Uithoorn om: vroeger sober en doelmatig en nu kleur en fleur

1
2
3
4
uithoorn-pag20a.jpg
uithoorn-pag21a.jpg
uithoorn-pag22a.jpg
uithoorn-pag22b.jpg

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn, Afdeling Leefomgeving, Cluster Projecten
Ontwerp: Gemeente Uithoorn, Grontmij Nederland BV en VVK (stedenbouwkundig plan)
Uitvoering: UBA, Horsman en Co (bouwkundig), Heijmans (school), BAM Wegen bv, Regio Noordwest
Leverancier: Giverbo

De nieuwbouwwijk Legmeer-West in Uithoorn toont onomwonden het huidige beleid in Uithoorn om in de nieuwbouwwijken kleur en fleur te brengen. Aansprekende architectuur, spannende en gedetailleerde gevels, alsook een straatbeeld met een kleurenspel van betonnen bestratingsmaterialen. “Tenslotte zijn er vandaag de dag mooie producten op de markt om dat plezierige, speelse beeld in de woonomgeving kracht bij te zetten,” aldus de heer Disseldorp van Grontmij Nederland BV, die namens de gemeente Uithoorn, Afdeling Leefomgeving, Cluster Projecten als projectleider voor de uitbreidingswijk optreedt.

In het verleden was de insteek van de gemeente in de meeste gevallen om primair een doelmatige bestrating te realiseren. Uiteraard was er ruimte om op markante plaatsen met een bijzondere inrichting te komen, maar een zekere terughoudendheid in expressie en kleurgebruik was - net als in andere gemeenten - meer regel dan uitzondering. De heer Disseldorp: “Vandaag de dag mag de woonomgeving en dus ook de bestrating wat kleurrijker. Bovendien ligt de ambitielat bij nieuwbouw hoog. In deze uitbreidingswijk, die in een aantal fases wordt ontwikkeld, is bijvoorbeeld veel ruimte voor voorzieningen als een evenemententerrein, speelbos, waterplas, ecozone en een groene structuur voor de afwatering. Maar ook zaken als vrijliggende fietspaden - ook naar de nieuwe brede school - en ruime parkeergelegenheid bij de school en sportvelden laten zien dat de wijk kwaliteit biedt voor de bewoners. In dezelfde lijn is gekozen voor goede en kleurrijke bestratingen.”

Zo zijn de woonstraten steevast bestraat met een duurzame, kleurvaste rode betonstraatsteen met zwarte accenten (duurzaam en kleurvast). Contrasterend zijn vlakken gele betonstraatstenen met eveneens zwarte accenten toegepast (rood en geel). Als voetgangerszones zijn hier een daar à niveau van de rijbaan stroken grijze betonstraatstenen toegepast. “Op deze wijze heb je toch het trottoiridee, maar het straatprofiel is mooi ruim. De jeugd kan er prima spelen. Het is tenslotte een 30 km zone. De rijbanen zijn met opzet smal gehouden om de snelheid te verlagen. Er was een tijd dat de gemeente zo min mogelijk verkeersdrempels wilde, maar dat beleid is toch weer wat bijgesteld omdat drempels en plateaus als doeltreffende maatregelen hun waarde bewijzen. Daarom zijn hier in combinatie met de smalle rijbaanprofielen extra lange verkeersplateaus op de kruisingen aangelegd. Tevens zijn op enkele plaatsen lage drempels toegevoegd. Je probeert vooraf een optimale inrichting en een herkenbaar straatprofiel uit te dokteren. Het nu gekozen straatprofiel functioneert goed, alhoewel hier en daar nog auto’s op de voetgangerstrook worden geparkeerd. Dit terwijl er duidelijke parkeerplaatsen zijn gerealiseerd, uitgevoerd in zwarte grof betontegels.”

Kleurvast
De kleuren van de betonnen bestratingsproducten zijn vooraf zorgvuldig uitgekozen. Aan verschillende fabrikanten zijn monsters gevraagd. De heer Disseldorp: “Je kijkt uiteraard naar kwaliteit en prijs. Maar ook kleurvastheid is belangrijk. De gemeente kiest nu steevast voor kleurvaste betonnen bestratingsmaterialen. Dat kan ook niet anders als je als thema ‘kleur en fleur’ hanteert.”

De ingezette inrichtingslijn met een vrolijk kleurgebruik wordt in elk geval voortgezet in de volgende fasen van de wijkontwikkeling. Nadat in 2005 met fase 1 is begonnen - afgerond in 2007 - is eind 2008 het straatwerk van fase 2 in uitvoering genomen. Evenals de eerste fase wordt het gros van de betonstraatsteenverhardingen machinaal gelegd. Toezichthouder de heer Schrijvers van Grontmij: “Het is nog altijd even zoeken voor aannemers om dat goed op te pakken. Over welke bestratingproducten praat je? Welk soort machine is geschikt? Is het ontwerp van het profiel van de straat geschikt voor de pakketten? Daar moet je met alle partijen goed uitkomen om efficiënt te kunnen bestraten. Het meest storend is de geleidelijke oplevering van een nieuwbouwwijk. Op het moment dat er een rijtje woningen klaar is, wil je straten, maar voor de machinale aanleg wil je feitelijk meteen meer straten aanleggen. Anders blijf je opstarten en weer stoppen. Machinaal straten haalt de bouwers in. Machinaal straten en wijkontwikkeling vergen daarom een praktisch leerproces en afspraken tussen gemeenten, projectontwikkelaars, bouwers en GWW-aannemers. We gaan daarin vooruit; we werken aan die afstemming.”

Vrolijk schoolplein
In de huidige fase loopt het al behoorlijk soepel, oordelen Disseldorp en Schrijvers. De komende jaren volgen nog meer fases in de uitbreidingwijk. De heer Disseldorp: “We gaan er vanuit dat die in dezelfde stijl met dezelfde bestratingsmaterialen worden ingericht. Dan zorg je voor een herkenbaarheid in de hele wijk. Opvallend wordt het schoolplein van de nieuwe brede school die nu wordt gebouwd. Daar zal met vier verschillende felle kleuren betonnen bestratingsproducten worden gewerkt, in combinatie met felgekleurd straatmeubilair bij de Kiss&Ride strook. Het reeds aangelegde parkeerplein naast de school heeft ook een opvallende bestrating met gele betontegels voor de loopgedeelten gekregen. Het ‘kleur en fleur’ krijgt echt gestalte in Legmeer-West”.

Alle projecten
Project aanmelden

project 36 van 38

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig