zoeken
project 9 van 22

Grasstenen bieden opening voor Defensieharingen

Grasstenen bieden opening voor Defensieharingen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
125_1287393854_dsc-4659.jpg
125_1287393859_dsc-4623.jpg
125_1287393861_dsc-4626.jpg
125_1287393864_dsc-4640.jpg
125_1287393868_dsc-4650.jpg
125_1287393870_dsc-4660.jpg
125_1287393878_dsc-4662.jpg
125_1287393882_dsc-4663.jpg
125_1287393886_dsc-4666.jpg

Opdrachtgever: Ministerie van Defensie
Ontwerp: Ingenieurs Diensten, Dienst Vastgoed Defensie, Directie Noord
Uitvoering: Knipscheer, Almere en Sallandse Wegenbouw, Daarle
Producenten: Holcim, MBI, Diamant Beton, De Meteoor, Bouwkomeet

Zelden zal een type verharding zo zijn afgestemd op het gebruik als de ruim 14.000 m2 bestrating op de Generaal Spoorkazerne in Ermelo. Daar is een opstel/oefenterrein bestraat met betonnen grasstenen, waarbij het legpatroon zodanig is gekozen dat de grote houten ‘Defensieharingen’ voor de tenten en aardpennen precies in de openingen kunnen worden geslagen. Tegelijkertijd is sprake van een robuuste bestrating, bestand tegen het zware materieel. Dat daarbij tevens is uitgegaan van betonnen bestratingsproducten met Milieukeur (percentage secundaire grondstoffen in het product) tekent de maatschappelijk verantwoorde keuze van Defensie.

Het Mobiel Geneeskundig Ondersteunings Systeem, kortweg MOGOS, heeft een goede oefenplaats nodig voor de containers met medische apparatuur en compleet ingerichte operatiekamers, inclusief IC-voorzieningen. Ook de energievoorziening maakt deel uit van de opstelling; de generatoren staan eveneens opgesteld in containers. Al deze containers kunnen worden gekoppeld tot een compleet veldziekenhuis, waar nodig uitgebreid met tenten voor de manschappen. Zo ontstaat een veldhospitaal dat bijvoorbeeld ook dienst kan doen bij calamiteiten in burgerziekenhuizen, zoals bij de brand in het ziekenhuis van Enschede.

Ing. Bas van der Stelt, technicus terreintechniek en bestekschrijver bij Ingenieurs Diensten van de Dienst Vastgoed Defensie Directie Noord legt uit: “De gebruiker van MOGOS ging in eerste instantie uit van een halfverharding, juist voor het kunnen slaan van die haringen en aardpennen op alle mogelijke plekken. Aan de andere kant heb je te maken met zware voertuigen container-units en wil je een terrein waarop redelijk schoon kan worden geoefend. Het bracht ons op de speciale grasbetonstenen, waarvan je de openingen van deze betonstraatstenen zodanig naar elkaar toe kunt leggen, dat de openingen precies voldoende zijn voor die grote houten haringen. Alsof het er voor gemaakt is. Op die manier konden wij het terrein op een hoogwaardige, duurzame manier verharden met een maatwerkoplossing voor dit geneeskundige systeem.”

Waterpasserend
Ook andere omstandigheden wezen in de richting van dit type (industrie)bestrating. Collega John Assink, toezichthouder bij de afdeling Terreintechniek van dezelfde Dienst Vastgoed, haakt in: “We wilden het regenwater niet afvoeren maar ter plekke bergen. Het terrein kent daarom geen riolering. Dat zou op zo’n groot terrein ook niet passen, want dan krijg je een hobbelig landschap met overal afschot, goten en kolken. Bovendien zitten we op pure zandgrond, zodat het hemelwater prima kan infiltreren (waterdoorlatend, waterbeheer). Ook dat is een facet van duurzaamheid. Wel zijn er aparte opstelplaatsen gekomen voor de aggregaten om, bij calamiteiten, vervuild water netjes op te vangen. Die opstelplaatsen zijn verhard met 25 cm dikke betonnen bedrijfsvloerplaten (betonplaten). Tevens is de bestrating opgesloten met extra zware betonbanden van 50 cm breedte en 4 m lengte. Sommige civieltechnische oplossingen zijn daarbij specifiek voor Defensie, zoals de voegvulling tussen deze betonbanden, met een rubberen flap. We hebben in de loop der jaren nogal wat kennis opgebouwd wat betreft civiele constructies en terreinrichting. Maar deze oplossing met de grasbetonstenen was ook voor ons nieuw.”

Bij dergelijke projecten is Defensie verplicht openbaar aan te besteden. Er was echter in feite maar één type steen wat als technische oplossing voldeed. Tevens paste het product in de milieueisen, met 25% secundaire grondstoffen in het product (duurzaam). Van der Stelt vervolgt: “Vanzelfsprekend telt ook de kwaliteit. We willen ook KOMO-keur. Met die wensenlijst zijn we naar de markt gestapt. Bij de aanbesteding kwam Knipscheer uit Almere als laagste inschrijver uit de bus. Maar dan ben je er nog niet, want de speciale stenen moeten wel machinaal worden gestraat. Dan begint de zoektocht naar een geschikte klem die de stenen in dat juiste patroon / verband kan schuiven en straten. De fabrikant van de stenen heeft hierbij geholpen. Bovendien praat je over zulke grote oppervlakten dat het belangrijk is om de zichtlijnen (lijnwerking) van de bestrating kaarsrecht te houden. Er is veel aandacht besteed aan de uitvoering en die is prima geslaagd. De combinatie van expertise van aannemer, machinale bestratingsploegen en onze eigen civiele knowhow heeft elkaar versterkt. Het terrein ligt er strak en vlak in.”

Bestand tegen zwaar materieel
Begin van dit jaar werden de afgeronde werkzaamheden uitgevoerd en was het terrein klaar voor de oefeningen. De bestrating bewijst zijn diensten bij elke oefening en opstelling van de voertuigen en containers. John Assink besluit: “Het is zeker een bestrating die ook bij andere terreinen goed zou kunnen werken, maar daar zullen de eisen en wensen weer net anders zijn. We zoeken steeds naar maatwerk in verhardingen. Met het uitgebreide assortiment producten en systemen in bestratingsmaterialen is dat ook zondermeer mogelijk. Elders op deze kazerne zijn wij ook volop aan het bouwen en uitbreiden waarbij gebruik gemaakt wordt van betonstraatstenen. Prima voor wegen en opstelplaatsen. Op vier complexen, waaronder ook in Ermelo, worden bijzondere overkappingen gerealiseerd voor geavanceerde wapensystemen als tanks, houwitsers en verkenningsvoertuigen, waarbij met behulp van droge warme lucht de voertuigen met hun apparatuur worden beschermd. Ook daar liggen als terreinverharding reguliere betonstraatstenen, die uitstekend bestand zijn tegen de zware tanks. Overigens gelden ook hier weer milieu- en duurzaamheideisen voor die betonstraatstenen. We vinden altijd wel de juiste opening.” Bij het MOGOS-terrein is dat wel heel letterlijk te nemen...

Alle projecten
Project aanmelden

project 9 van 22

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig