zoeken
project 20 van 59

Karakteristieke woonomgeving in Brummen

Karakteristieke woonomgeving in Brummen

1
2
3
4
5
6
7
144_1307717092_brummen005.jpg
144_1307717099_brummen006.jpg
144_1307717109_brummen001.jpg
144_1307717131_brummen003.jpg
144_1307717152_brummen002.jpg
144_1307717161_brummen007.jpg
144_1307717183_brummen004.jpg

Opdrachtgever: gemeente Brummen
Ontwerp: gemeente Brummen, Buro Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur, Woningstichting Brummen
Producent: Morssinkhof Groep Hengelo, Morssinkhof Groep Hardenberg

De Prinses Beatrixlaan en de Prins Bernhardlaan in de wijk Rhienderen in Brummen werden een halve eeuw lang gekenmerkt door de fabriekswoningen van de voormalige Metaalwarenfabriek Beckson. De gedateerde inrichting van de betreffende lanen en de toename van het aantal (geparkeerde) auto’s had intussen structureel geleid tot ongemakken en onveilige situaties. Enkele jaren na de overname van de woningen door de Woningstichting Brummen ontstond het initiatief tot renovatie van de woningen en, daar direct aan gekoppeld, het actualiseren van de indeling van de lanen per woonstraat, onder andere met betonstraatstenen.

Het Projectteam, met afgevaardigden van de gemeentelijke afdelingen Civiel en Groen, van Buro Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur en van de Woningstichting Brummen, heeft een zogenoemd voorontwerp tot stand gebracht. Dit voorontwerp is vervolgens getoetst door de bewonerscommissie. Het uiteindelijke ontwerp is, als prachtig voorbeeld van maximale inspraak, voorgelegd aan de bewoners, alvorens het definitieve ontwerp werd vastgesteld. Ongetwijfeld heeft de grote mate van inspraakmogelijkheden er toe geleid dat veel ‘oude’ bewoners zogezegd ‘zijn gebleven’ en dus als vanouds deel uitmaken van de weliswaar vernieuwde, maar overeind gebleven karakteristieke woonomgeving.

Naast de gemarkeerde parkeervakken in de lanen zelf, is er, met de buiten de feitelijke laan gesitueerde ‘parkeerkoffers’, voldoende parkeergelegenheid gecreëerd (parkeren). De toegepaste kleuren en materialen in de Prinses Beatrixlaan en de Prins Bernhardlaan maken het visueel duidelijk: autoverkeer is welkom, echter de automobilist bevindt zich in een echte woonomgeving. Een tweeledig gedateerde woonomgeving: enerzijds karakteristiek, anderzijds actueel.

Alle projecten
Project aanmelden

project 20 van 59

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig