zoeken
project 29 van 59

Afwijkend product komt tot zijn recht in Hardinxveld-Giessendam

Afwijkend product komt tot zijn recht in Hardinxveld-Giessendam

1
2
3
4
113_1286391257_hardinxveld-foto-01.jpg
113_1286391261_hardinxveld-foto-02.jpg
113_1286391263_hardinxveld-foto-03.jpg
113_1286391265_hardinxveld-foto-04.jpg

Opdrachtgever: Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Ontwerp: Adviesbureau Civil Support / Loes Lijmbach Tuin- en Landschapsarchitect BNT
Uitvoering: P.A. van den Berg B.V. Straat-, Grond en Rioleringswerken
Producent: MBI Beton

De Sluisweg in Hardinxveld-Giessendam kon voorheen model staan voor de problematiek van veel oudere woonstraten. Een brede woonstraat met een rommelig inrichtingsbeeld en vooral een straat waar auto’s veel te hard reden. Na de herinrichting zorgen vier afwijkend bestrate pleintjes voor een ander beeld én een ander rijgedrag.

De pleintjes zijn bestraat met 6 cm smalle betonstraatstenen van 24 cm lengte. Een afwijkende productkeuze die bijdraagt aan de beoogde afwijkende inrichting. Voor André ter Velde, projectleider bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam, was het achteraf een volstrekt logische keuze. “Wij wilden graag extra accenten geven aan die pleintjes en de BeST-fabrikant kwam op dat moment net dit product promoten. Dan is één plus één twee. Zo simpel kan het soms zijn. Evenzo was voor ons de kleurenkeuze eenvoudig: voortborduren op de keuzes die wij voor eerdere bestratingsprojecten hadden gemaakt en die ons tot op de dag van vandaag prima bevallen. Het mangaan/bruin met het geel is een sterke combinatie. Een natuurlijk contrast. Het vierkantpatroon in deze kleuren leiden tot een fraaie bestrating op de pleintjes.”

Twee van de vier pleintjes markeren begin en eind van de Sluisweg en twee pleintjes liggen aan weerszijden van het tunneltje onder rijksweg A15. Op deze markante punten zorgen ze als een soort verkeersplateaus dat de snelheid wordt geremd, versterkt door fysieke maatregelen als boldrempels of in keiformaat betonstraatstenen uitgevoerde punaises. Maar vooral door de pleinvorm met het vierkantpatroon in de bestrating is al overduidelijk dat het om een verblijfsruimte gaat. De pleintjes maken echter wel deel uit van de doorgaande straat. Maar ook deze is onder handen genomen en als 30 km zone ingericht. De rijbaan is versmald en met haaks parkeren en wandelzones is een ander beeld gecreëerd. Vanwege de aanwezigheid van een hoofdgasleiding is de gemeente terughoudend geweest met bomen en kolken.

Multifunctioneel
Ter Velde: “Wij hebben de bestrating opgezet op één niveau van voortuin tot voortuin. Het is de bedoeling dat wanneer er geen auto’s op de parkeervakken staan, de bestrating meer ruimte biedt voor de spelende jeugd. Een extra breed profiel dat multifunctioneel kan worden gebruikt. Op dit gedeelte hebben wij gebruik gemaakt van bestaande bestratingsmaterialen. Dat is in onze gemeente doorgaans de eerste optie. De vier pleintjes zijn vanwege hun betekenis in nieuwe betonnen bestratingsmaterialen uitgevoerd. Ook al omdat aan één van de pleintjes een oorlogsmonument met rustplek staat. Wij kiezen vaak voor eigentijdse betonnen bestratingsproducten, omdat wij in meer projecten hebben ervaren dat wij daar uitstekend mee uit de voeten kunnen, zowel technisch als esthetisch.”

Als men de oude situatie met de weinig florissante bestrating en woekerende beplanting op foto’s ziet en men ervaart nu de overzichtelijke plekken, dan is sprake van een levensgroot verschil. “Het is extra ruimtelijk. Dan denk je misschien dat een automobilist juist harder zal gaan rijden, maar hij neemt gas terug omdat hij het niet langer als rijweg ervaart. Qua opzet functioneert het zoals wij voor ogen hadden.”

Egaal
De opzet hield ook in dat de woonstraat eerst op zand is aangelegd en de pleintjes op een fundering van het oude niet-teerhoudende asfalt. “Wij zitten in Hardinxveld-Giessendam op een zwakke venige ondergrond. Wij besteden aandacht aan de fundering, maar bouwen soms ook tijd in, zodat een nieuwe bestrating zich kan zetten. Zeker als de bestrating ook nog eens op plekken van oude groenvakken komt. We beseffen de kans op spoorvorming, maar als die extreme vormen aanneemt, wordt de bestrating hersteld. De fundering onder de pleintjes zal naar verwachting zorgen voor egale bestratingen, ook op termijn. Het zou ook zonde zijn, want het gaat naar onze begrippen om plezierige woonpleintjes, bestraat met een niet-alledaags bestratingsproduct en daardoor afwijkend van de standaard. Precies wat wij wilden.”

Alle projecten
Project aanmelden

project 29 van 59

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig