zoeken
project 16 van 25

Het levensei van Westervoort

Het levensei van Westervoort

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
102_1286371943_westervoort-002.jpg
102_1286371945_westervoort-001.jpg
102_1286371947_westervoort-003.jpg
102_1286371951_westervoort-004.jpg
102_1286371953_westervoort-007.jpg
102_1286371955_westervoort-011.jpg
102_1286371957_westervoort-012.jpg
102_1286371959_westervoort-015.jpg
102_1286371961_westervoort-017.jpg
102_1286371966_westervoort-025.jpg

Opdrachtgever: Gemeente Westervoort
Ontwerp: Gerard van Bolderen, gemeente Westervoort
Uitvoering: Van den Boom, Giesbeek  en GEBRA, Braamt
Producent: Struyk Verwo Infra

De verbouwing van het oude klooster tot appartementen, de nieuwe appartementengebouwen, de woningen en de inrichting van het voormalige terrein van nonnenklooster tot een woonwijk stemt thans tot volle tevredenheid. Het plein, dat van bovenaf als een dynamisch ei oogt, heeft de protesten doen verstommen. Het resultaat is bovennormaal. Maar voordat het ei kon worden gelegd, moest er heel wat water door de Rijn stromen.

Dat de ruimte langs de historische lintbebouwing in Westervoort er niet uitzag met restanten van de kloostertuin, een informeel speelterrein en een krakkemikkig schoolgebouw kon niemand tegenspreken. Maar toen de gemeente met een eerste plan kwam voor bebouwing en inrichting, ontstond de nodige weerstand. Aan ontwerper Gerard van Bolderen de taak om niet alleen zijn inrichtingsplan te verdedigen alvorens hij met de VUT kon, maar allereerst om dat wantrouwen om te buigen in draagvlak en enthousiasme. “Het is gewoon moeilijk om als plannenmakers de beelden zodanig over te brengen aan bewoners dat zij niet het idee hebben dat nieuwbouw altijd een verslechtering inhoudt of hun uitzicht wegneemt. Op het moment dat de weerstand groeide, moesten wij aantonen dat onze intenties zuiver waren en dat wij deze plek een kwaliteitsimpuls wilden en konden geven. Juist dankzij de nieuwbouw en een hoogwaardige inrichting.”

Gerard van Bolderen overtuigde de bewoners door buurtzittingen, huiskamerbezoeken en gesprekken met contactpersonen. Hij gaf aan dat de belangen van een buurt verder gaan dan de eigen stoep. Hij bewoog de bewoners om collectief te denken, gebruikte filosofische verhalen en beelden om de mensen los te krijgen van de eigen voordeur en stoep. Een facelift voor de Kloosterdreef was in ieders belang. Hij vroeg de buurt wat voor soort plein men wilde. Een groen plein, intensief gebruiksplein, waterplein, kunstplein, speelplein, een plein met geborgenheid, alle opties werden voorgelegd. “Het aardige was dat wij uiteindelijk samen uitkwamen op een inrichting die grotendeels overeen kwam met het oorspronkelijke plan. Kennelijk was de overweging die wij hadden gemaakt toch de goede geweest en hadden wij alle aspecten goed ingeschat. We hebben vervolgens alles uit de kast moeten halen om het proces succesvol te doorlopen, maar daardoor zorgden we voor draagvlak en positieve medewerking van de wijk.”

Prima maat
Van Bolderen bedacht een eivormig plein, met centraal daarin een groene ruimte. Met een consequent doorgetrokken arcering over de bestrating en de groenstroken krijgt het ei een eigen structuur. “De status van de voetganger stond voorop. De ruimte moest luw en veilig qua verkeer worden. We hebben gekozen voor een plein op één niveau. Eén vlak, dat rust brengt in de diversiteit van de gevels. Dankzij de eivorm konden wij het autoverkeer mooi rondom het plein geleiden en de parkeerruiten aan de zijkanten situeren. Het was ook een mooie ruimte van ruim 50 bij 85 meter. Dat is echt een prima maat voor zo’n plek in de buurt. Door de krachtige, dynamische vorm van het ei krijgt je toch een bepaalde autonomie, een solitair plein, dat echter door eenheid in materiaalgebruik en ritme van arcering alle onderdelen aan elkaar verbindt. Het is beslist een ‘levensei’ voor de wijk geworden, dat gezamenlijk is uitgebroed.”

Het ontwerp van Gerard van Bolderen is verder uitgewerkt door gemeente en een extern bureau, waarbij de materiaalkeuze is bepaald. Het hele plein is bestraat met kleurvaste betonstraatstenen. Een rode basis met grijze (rood/grijs) banen als arcering. De parkeervakken zijn in zwarte betonstraatstenen (zwart) uitgevoerd. “Nogmaals, alles op één niveau zodat je het als totaalplein ervaart. De afwatering (waterbeheer) is gericht naar het centrale groenparkje, waar de kolken in de molgoot zijn opgenomen. Belangrijk was dat de eivorm goed in de bestrating zou uitkomen. Het werk is er uiterst strak ingelegd waarbij die eivorm, op een enkele kleine rechtstand na, goed is gelukt. Zowel in het ontwerp als in de uitvoering hebben wij het kwaliteitsniveau hoog ingezet. Simpelweg omdat kwaliteit altijd geld oplevert. Het is echt een project geworden dat qua vormentaal en uitvoeringskwaliteit er mag zijn en heel Westervoort een extra kwaliteitsimpuls geeft. We weten in elk geval hoe wij als ‘vakidioten’ door goede communicatie met bewoners tot plannen kunnen komen waar de hele wijk van profiteert en waar niet de individuele voordeur regeert.”

Alle projecten
Project aanmelden

project 16 van 25

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig