zoeken

De totaalsom van duurzame bestrating

De totaalsom van een duurzame bestrating. Hoe moet men anders een veelzijdig begrip als duurzaamheid benaderen? Het gaat om uiteenlopende facetten die tezamen maken dat een bestrating met betonnen bestratingsmaterialen meer dan uitstekend scoort in de optelsom van duurzaamheid.

Ten eerste: het energieverbruik
Betonnen bestratingsproducten worden met minimaal energieverbruik geproduceerd. Het mengsel van zand, grind, cement en water verhardt vanzelf. Dit mengsel hoeft in tegenstelling tot andere bestratingsmaterialen NIET in zeer hoge temperaturen en extreem veel energieverbruik te worden gebakken. Natuurlijk, het trillen/persen kost ook energie. Ook de productie van cement vergt energie, maar in totaal een fractie ander productieprocessen. Eerlijk is eerlijk, milieubelasting is niet alleen energieverbruik. Maar gelet op het DuboKeur voor betonnen bestratingsproducten, dat een optelsom van milieu-invloeden meeweegt, is beton duurzaam en milieuvriendelijk.

Als tweede: eigen afvalproces
Beton kan oneindig worden hergebruikt als nieuwe grondstof voor beton. Een unieke eigenschap als bestratingsmateriaal. En ja, zelfs het afvalproduct oude baksteen kan een plek krijgen in beton. Omgekeerd niet, want straatbaksteen verwerkt bijna geen recyclingproducten. Beton zit daarmee helemaal in lijn met de Cradle to Cradle? Geen afval, maar hergebruik als eenzelfde product. In betonnen bestratingsproducten kan afhankelijk van het granulaat tot 50% secundaire grondstoffen worden toegepast. Een eigen afval- en recyclingproces. Helemaal van deze tijd.

Op drie: kleurvast
Als men in de sector van de openbare inrichting nu nog de kreet hoort: ‘kleuren van beton worden toch in de loop der jaren grijs’, dan heeft men de laatste decennia kennelijk gemist. Want sinds ruim twintig jaar zijn er kleurvaste betonstraatstenen, betontegels en betonbanden op de markt, waarbij in de toplaag natuursteenproducten zijn verwerkt. De sterkte, maatvastheid en aantrekkelijke prijsstelling van beton, en het uiterlijk zoals men dat door de jaren heen wil blijven zien. Kleurvaste betonnen bestratingsproducten zijn gemeengoed geworden. Veel projecten van 15 à 20 jaar bewijzen dat de kleur écht behouden blijft. Vaak wordt de steen, tegel of band zelfs mooier door de jaren heen omdat de cementhuid in de toplaag afslijt en de natuursteenfractie nog meer kracht krijgt. Dat geldt ook voor die eenvoudige grijze steen of tegel, of egaal van tint of soms met een extra zwart of lichtgrijs spikkeltje.

Punt vier: CO2 reductie
Er hoeven geen doekjes om te worden gewonden. Beton scoort qua CO2 uitstoot niet optimaal. Het cement in beton kent van nature een hoog CO2 profiel. Dit geeft dan wel meteen de mogelijkheid om hier grote stappen voorwaarts te zetten. Hedendaagse betonnen bestratingsproducten worden geproduceerd met zo min mogelijk cement als technisch verantwoord is. Daarbij wordt vaak ook gebruik gemaakt van Hoogovencement dat een met een percentage vliegas - een industrieel afvalproduct  - ook op die manier het milieu dient en de CO2 uitstoot vermindert. Ook wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van vulstoffen als kalksteenmeel die het cementpercentage helpen te reduceren. Een zwakte omzetten in een sterkte. Dat is de route van betonnen bestratingsproducten.

Als vijfde: de prestatieladder
Bij de aanleg van bestratingen komt de prestatieladder meer en meer om de hoek kijken. Het is niet alleen des opdrachtgevers en des aannemers. Ook de toeleverende industrie kan en moet hierop inhaken. Fabrikanten van betonnen bestratingsmaterialen hebben milieuverantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Hun beleid is erop gericht om milieutechnische verbeteringen en duurzaamheidmaatregelen te nemen. Dat lukt en daarmee zijn zij een sterke schakel in de keten.

Tenslotte: de toekomst!
Beton is een eeuwenoud materiaal. En het materiaal heeft de toekomst. Simpelweg omdat er verschillende functies in beton kunnen worden gecombineerd, zoals verharding én regenwaterregulatie (waterpasserende stenen) of verharding en geluidsreductie (geluidsreducerende stenen). Tevens kan beton de drager zijn van geavanceerde technieken. Zoals ICT technologie in stenen of tegels zodat de veiligheid wordt vergroot of het verkeer wordt geleid. Of toeslagstoffen aan beton die helpen de lucht te zuiveren. Wat te denken van nanotechnologie en beton, bijvoorbeeld pleinen die van kleur kunnen veranderen. De toekomst is dichtbij.

 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig