zoeken

Milieukeurstenen passen bij eisen van opdrachtgever

Voor projecten in Tilburg (Deltaplan Ontharding WPB) en Lieshout (Deltaplan ontharding WPB) eiste opdrachtgever Brabant Water in het bestek: ‘betonstraatstenen die vallen onder het Stichting Milieukeur Certificaat (SMK-Certificaat)’. Van Boxtel Groep uit Heeswijk, die het bestratingswerk uitvoert in opdracht van Combinatie Klok en Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw, verwerkt in totaal circa 3500 m² van deze milieuverantwoorde betonstraatstenen, waarin een percentage secundaire grondstoffen is toegepast. 

Otmar van Boxtel van de Van Boxtel Groep uit Heeswijk: “We zien dat steeds meer opdrachtgevers oog voor duurzaamheid hebben bij bestratingsopdrachten. Dat is prima. Vaak moet je samen met de leverancier daarbij nog wat adviseren en sturen, want een eis voor een bepaald certificaat moet wel passen bij het product. Het is ook niet altijd even makkelijk met zoveel verschillende certificaten en eisen die er bestaan, zoals DuboKeur, Milieukeur, C2C-eisen, duurzaamheidsladders etc. Bij Brabant Water was de eis voor Milieukeurstenen gekoppeld aan de certificering voor het terreinonderhoud. Brabant Water wilde daarbij door en door gekleurde betonstraatstenen, maar de secundaire grondstoffen worden normaliter in de onderlaag van de steen verwerkt, met daarboven een hoogwaardige, kleurrijke deklaag waarin je geen hergebruikt materiaal wil zien. Dan ga je in overleg met opdrachtgever en fabrikant van betonnen bestratingsmaterialen om een passende oplossing te vinden. De betonstraatstenen zijn voor dit project speciaal geproduceerd.” 

Duurzaam en kwalitatief
William Josemanders namens de branchevereniging bestratingsmaterialen: “Voor ons als fabrikanten is het belangrijk dat we goed weten wat een opdrachtgever wil. Als een bestek warrig is en ruimte laat voor interpretaties, moet je met elkaar in gesprek. Bij deze projecten moest aan de Milieukeureisen worden voldaan. De criteria van het Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product. De kwaliteit van dit duurzamer beton wordt gegarandeerd omdat Milieukeur eist dat de producten voldoen aan de eisen van het KOMO-keurmerk. Er is minimaal 10% van het onderbeton in de betonstraatstenen vervangen door secundaire grondstoffen. Bij betontegels is dat percentage overigens 25%. Zo hergebruik je gerecycled betonmateriaal in je producten, terwijl ze nog steeds voldoen aan de hoogste kwaliteitsmaatstaven.”

Afmetingen, kleuren en de planning zijn door aannemer en fabrikant met Brabant Water besproken. Bij de locatie Lieshout kon Van Boxtel circa 800 m2 van de aanwezige betonstraatstenen hergebruiken. “Dat is natuurlijk een prima oplossing als je het over duurzaamheid hebt.” Dit terrein is aangevuld met nieuwe Milieukeurstenen. De locatie Tilburg wordt helemaal bestraat met Milieukeurstenen. Voorts is voor beide projecten 720 m¹ opsluitbanden geleverd.

Standaardisatie 
Duurzaamheidseisen van opdrachtgevers zouden volgens Otmar van Boxtel eigenlijk het beste beantwoord kunnen worden vanuit standaardisatie. “Men wil duurzame oplossingen, maar men wil tegelijkertijd ook de meeste economische oplossing. Al die verschillende certificaten en maatwerkproductie werken kostprijsverhogend. Persoonlijk pleit ik bijvoorbeeld voor betonnen bestratingsproducten waarin door en door secundaire grondstoffen zitten. Dan ziet de opdrachtgever misschien aan de bovenkant ander stukjes steen - de leek ziet het niet eens - maar dat lijkt mij de voordeligste oplossing, waarvan iedereen profijt heeft. Ook de consument, die uiteindelijk de rekening van openbaar straatwerk via zijn (lokale) belastingen betaalt.”   

 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig