zoeken

Geluidsreducerende bestrating

Het programma Stiller op Weg heeft als doel de geluidsoverlast van verkeer in de stedelijke omgeving te verminderen door gemeenten en provincies te ondersteunen met kennis over maatregelen en inspirerende praktijkvoorbeelden. Het programma Stiller op Weg is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd door Agentschap NL en CROW.

Gezond geluid
In steden is steeds meer verkeer op de weg. Buiten de files en opstoppingen die dit met zich meebrengt, neemt ook de geluidsoverlast van al dit verkeer toe. Geluidoverlast door wegverkeer is het belangrijkste milieuaspect bij de beleving van de leefomgeving en heeft ook een negatief effect op de gezondheid. En juist verhoging van de kwaliteit van leven en gezondheid is voor veel gemeenten een belangrijk onderdeel van het beleid. Een belangrijk doel van het programma Stiller op Weg is om geluidsoverlast hoger op de agenda te zetten, bijvoorbeeld door lokale besturen. Gezondheid en leefbaarheid vormen daarbij een goede kapstok, omdat deze dichter bij de beleving van burgers staan.

Binnen de woonomgeving is het belangrijk het verkeersgeluid te beteugelen. Dit kan het beste bij de bron: vermindering van het bandengeluid op het wegdek. Bij de berekening van de geluidemissie van wegverkeer volgens het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 wordt afhankelijk van het wegdektype een geluidreductie of een geluidtoeslag verwerkt. Deze reductie of toeslag is gedefinieerd als de wegdekcorrectie, ofwel Cwegdek. De procedure om de wegdekcorrectie vast te stellen is in CROW-publicatie 316 vastgelegd. Meer informatie over stille wegdekken vindt u op de website van InfoMil.

Stille elementenverharding
De toepassing van geluidreducerende ofwel stille straatstenen blijkt een prima optie. Een wegdek met betonstraatstenen in keperverband is per definitie stiller dan jarenlang werd aangenomen, zo blijkt uit onderzoek. Kiest de opdrachtgever c.q. wegbeheerder voor speciale geluidreducerende betonstraatstenen met open toplaagstructuur dan zal de geluidreductie hetzelfde zijn als bij een SMA 0/8 of zelfs een SMA 0/5. Gemeenten willen graag een elementenverharding in hun 50 km straat of 30 km zone. Om reden van geluid koos men regelmatig voor een asfaltverharding. Het argument geluid geldt nog steeds, maar een gemeente kan met de aangetoonde lagere geluidwaarde van elementenverhardingen in het algemeen en die van geluidsreducerende betonstraatstenen in het bijzonder gemakkelijker voorrang geven aan esthetische of praktische argumenten, zoals snelheidsreductie van het verkeer of opneembaarheid van een elementenverharding. Met geluidsreducerende betonstraatstenen in geval van bestrating is de woonstraat het stilste jongetje van de klas wat stiller verkeer betreft.

Keperverband
Belangrijk bij het beteugelen van het bandengeluid is de keuze voor een elementenverharding in keperverband, het meest toegepaste bestratingsverband in rijwegen. Metingen tonen aan dat als gevolg van de schuinte van voegen ten opzichte van de rijrichting van de autobanden het geluid lager ligt dan in geval van een haakse aanrijrichting. Men moet daarom nadenken over fietssuggestiestroken die vaak in elleboogverband worden gelegd, als visueel verschil met de rijbaan in keperverband. Voor geluid is het beter om met verschillende kleuren stenen voor rijweg en fietsstrook te werken, maar beide in keperverband. 
 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig