zoeken

Landsmeer (f)luistert naar inwoners

Binnen de woonomgeving is het belangrijk het verkeersgeluid te beteugelen. Dit kan het beste bij de bron: vermindering van het bandengeluid op het wegdek. De toepassing van geluidreducerende ofwel stille wegdekken blijkt een prima optie. Dat blijkt in Landsmeer, waar de afgelopen jaren wijkontsluitingswegen zijn uitgevoerd in geluidreducerende betonstraatstenen. “Een bewuste keuze van de aanwonenden,” aldus Rob Wouda van de afdeling ruimtelijke zaken van gemeente Landsmeer.

Bij het vervangen van de riolering van de Lisstraat, een redelijk druk bereden wijkontsluitingsweg aan de noordkant van de gemeente waar ook de bus over rijdt, werd de bestrating vervangen. “Wij hebben toen de bewoners de keuze voorgelegd of zij deze weg in asfalt wilden hebben of in betonstraatstenen. Daarbij was er de mogelijkheid om voor gangbare stenen of voor het type geluidreducerende betonstraatstenen te kiezen. Struyk Verwo Infra had geluidmetingen laten verrichten en adviseerde voor dit type betonstraatstenen te kiezen. Bij 30 km/h snelheid werd een geluidsreductie behaald van 1,9 dB(A) en bij 40 km/h een geluidsreductie van 2,4 dB(A) ten opzichte van het referentiewegdek volgens RMW 2002. De bewoners wilden absoluut geen asfalt - dan zou het mogelijk een racebaan worden en het ziet er ook niet echt fraai uit in de woonomgeving - en kozen vrijwel unaniem voor de geluidreducerende betonstraatstenen. Als je ze vergelijkt met andere klinkerbestratingen zijn ze echt stiller.”

Rob Wouda geeft aan dat asfalt onderhoudstechnisch de makkelijkste optie voor de gemeente was geweest, mede omdat de grondslag in de waterrijke gemeente niet al te goed is en men dus veel aandacht moet besteden aan een goede fundering. “Echter, zie je nu het straatbeeld met de heidepaarse rijbaan en de rode fietsstroken dan is dat een veel fraaier beeld in een woonwijk. De toplaag van de stenen is kleurecht, dus wij houden door de jaren heen dit vriendelijke straatbeeld.”

Goede onderbaan
Twee jaar geleden is ook de Van Beekstraat op dezelfde manier bestraat. Ook hier is geluisterd tijdens de inspraak van de bewoners. Rob Wouda: “De ervaringen met de Lisstraat waren goed, dus de geluidreducerende betonstraatstenen mochten worden gekozen. Wederom kwamen die duidelijk op nummer 1. Wij hadden in verband met de open structuur van de toplaag de stenen in de gaten gehouden in verband met hun gedrag bij vorst, maar er is gedurende vele jaren geen schade opgetreden. Wel moeten wij voorkomen dat er teveel zettingen optreden, zodat het verband gaat vervormen en stenen alsnog kunnen beschadigen. Spoorvorming zal altijd optreden, maar via een goede puinfundering van circa 30 cm en een laag brekerzand hebben wij een goede onderbaan aangelegd. Ook draaien wij de zijde van parkeren langs de weg iedere helft van de maand om, zodat spoorvorming wordt tegengegaan.”

Voor de gemeente waren deze twee wijkontsluitingswegen een logische plek om dit type stenen toe te passen. In echte woonwijken en -erven is minder verkeer, wordt minder hard gereden en is het verschil in geluid nauwelijks merkbaar in de woonbeleving. Rob Wouda besluit: “Voor de genoemde wijkontsluitingswegen is deze bestrating in goede aarde gevallen bij de bewoners en bij ons. Het is geruisloos goed gegaan, als ik het zo mag zeggen. Wij luisteren en de bestrating fluistert.”

Onderzoek
De fabrikanten van betonnen bestratingsmaterialen hebben via wetenschappelijk onderzoek laten aantonen dat het verkeersgeluid (bandengeluid) bij geluidreducerende betonstraatstenen met open toplaagstructuur minder is dan van dicht asfaltbeton en gangbare klinkerverhardingen. Overigens is bij het beteugelen van het bandengeluid de keuze voor een elementenverharding in keperverband belangrijk, het meest toegepaste bestratingsverband in rijwegen. Metingen tonen aan dat als gevolg van de schuinte van voegen ten opzichte van de rijrichting van de autobanden het geluid lager ligt dan in geval van een haakse aanrijrichting. Men moet daarom nadenken over fietssuggestiestroken die vaak in elleboogverband worden gelegd, als visueel verschil met de rijbaan in keperverband. Voor geluid is het beter om met verschillende kleuren stenen voor rijweg en fietsstrook te werken, maar beide in keperverband.

Lees hier het artikel over Landsmeer in het vakblad B:ton (november 2015)


 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig