zoeken

Technische publicaties machinaal straten

De overheid stelt eisen aan de verwerking van elementenverharding. CROW-publicatie 282 gaat in op de vraag of er een werkbare oplossing is voor de schijnbare tegenstellingen tussen arbeidsomstandigheden en de kwaliteit/uitvoerbaarheid bij het aanleggen van elementenverhardingen. De publicatie wordt als uitgangspunt neergezet in overeenkomsten en in de ‘Arbocatalogus bestratingen’. Zo borgt u dat in projecten gewerkt wordt aan vermindering van fysieke belasting.

In de uitgave wordt o.a. omschreven:
- Mechanisch aanbrengen
- Ontwerpkeuzes
- Resterend handwerk bij mechanisch verwerken
- Communicatie in de keten: het straatwerkplan
- Matrix aanbrengen elementenverharding
- Voorbeelden van aanlevering mechanische pakketten
- RAW-teksten
- Model straatwerkplan
- Model logboek bestratingswerk

Hier vindt u CROW-publicatie 282.

 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig