zoeken

Minder verkeersdoden door maatregelen Overijssel

Het aantal verkeersdoden op provinciale wegen in Overijssel is in twaalf jaar gedaald van 29 naar 9. De afname komt voornamelijk door het veiliger maken van bermen en kruispunten, het verwijderen van rechtsafvakken en het aanbrengen van duidelijke markering.

Het totaal aantal verkeersdoden in Overijssel daalde in twaalf jaar tijd van 112 naar 53. Dit blijkt uit onderzoek van de provincie Overijssel. Daarbij is een vergelijking gemaakt tussen wegen waarin verkeersverhogende veiligheidsmaatregelen zijn genomen en wegen waar dat niet is gebeurd. Uit een eerste evaluatiestudie blijkt dat het aantal ongevallen met ernstige slachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden) terugloopt met gemiddeld 28%. Een sterke daling is ook te zien bij ongevallen met persoonlijk letsel: het aantal slachtofferongevallen nam af met 25%. Het totaal aantal ongevallen is afgenomen met 9%.

De provincie Overijssel werkt extra intensief op verschillende punten aan de weg onder het motto 'Overijssel doet meer voor verkeer'. Dit gebeurt om de wegen nog veiliger en herkenbaarder te maken en bestemmingen beter bereikbaar. Het verbeteren van de verkeersveiligheid is een speerpunt van de provincie. Om de situatie op wegen veiliger te maken voert de provincie een groot pakket van maatregelen uit.

De eerste resultaten zijn voor de provincie een stimulans om verder te gaan met de tweede fase. Daarin worden maatregelen genomen als het veiliger maken van verkeerslichten en het verwijderen of afschermen van obstakels in gevaarlijke bochten. De provincie past de maatregelen toe op die plekken, waar er het meeste effect van wordt verwacht. Overijssel doet meer voor verkeer is begin 2006 van start gegaan en loopt nog tot eind 2010. De totale kosten bedragen 40 miljoen euro. (Bron: De Stentor)

Tip: in de beeldbank kunt u projecten selecteren, o.a. op de extra functie 'veiligheid', zoals bijvoorbeeld het project Middengeleiders N346 en Minder eenzijdige ongevallen in Westerveld

 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig