zoeken

Veilige wegbermen: minder verkeersslachtoffers

Het aantal verkeersdoden is door een mix van maatregelen (bermverharding, verbeteren kruispunten, aanbrengen markering etc.) in twaalf jaar tijd van 29 naar 9 op jaarbasis afgenomen in de provincie Overijssel. Eén van de genomen maatregelen is het aanbrengen van bermverharding. Inmiddels is ruim 400 kilometer bermverharding aangelegd langs provinciale wegen.

Nadat in 2003 een uitgebreide proef is gedaan om tot de juiste constructie en materiaalkeuzes te komen, worden grasbetontegels in twee typen als succesvolle oplossing voor dit vraagstuk toegepast. “Het is een selectie van betonproducten geworden, omdat een stukje massa in combinatie met een goede constructie met geotextiel de meest duurzame oplossing bood,” zei Evert Driegen destijds bij aanvang van de maatregelen, als projectleider Eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel. Er zijn twee typen grasbetontegels als succesvolle oplossing voor dit vraagstuk toegepast. “We hebben bijvoorbeeld ook praktijkproeven met vrachtwagens genomen om inzicht te krijgen in de krachten op zo’n bermverharding. We wilden een degelijke oplossing voor dit nijpende probleem. Immers, bij 1 op de 3 ongelukken was sprake van eenzijdige bermongevallen. Om dit aantal ongevallen terug te dringen is besloten de bermen veiliger te maken door middel van een bermverharding. Inmiddels heeft de grote slag plaatsgevonden en zijn de meeste wegen en knelpunten aangepakt. Er is ook veel belangstelling geweest van andere provincies die met dit vraagstuk zitten. Ook van gemeentes omdat er bijvoorbeeld veel landbouwwegen zijn waar voertuigen elkaar moeten passeren en de berm beschadigen. Wij kijken traditiegetrouw serieus naar zaken als veiligheid, duurzaamheid, milieu en energie. Of dat nu betonproducten met een percentage secundaire grondstoffen zijn of de dynamische wegverlichting in, boven en naast de weg, waarmee we nu proeven doen. De provincie Overijssel neemt met regelmaat het voortouw.”

Praktijkvoorbeeld is de rondweg N348 bij Deventer. Deze is voorzien van brede bermverhardingen met grasbetontegels. De maatregel is genomen om het aantal ongevallen te beperken. Buitenlands onderzoek toont aan dat (semi-)verharding van de berm tot 15 à 20% minder slachtoffers leidt. Ook de Nederlandse praktijkervaring lijkt dit te bevestigen. Vooral het aantal eenzijdige ongevallen neemt spectaculair af. Bij deze nieuw aangelegde rondweg werden meteen extra brede rijstroken aangelegd. Daardoor kon worden volstaan met 80 cm brede stroken van grasbetontegels. De CROW-richtlijnen pleiten voor een (semi-)verharding van bermen over een breedte van 2,40 meter vanuit de binnenkant van de kantstreep. Het maatwerkontwerp bij Deventer betreft een nieuwe weg; bij bestaande wegen moet goed worden gekeken naar rijbaanbreedte, verharde strook naast de kantlijn en breedte van de bermverharding.

Betonnen producten voor bermverharding zijn er in vele soorten en maten. Van kleine stenen tot complete matten. Veel toegepast zijn de grasbetontegels die hun waarde inmiddels hebben bewezen. Er zijn ook speciale typen die geluidsreducerend zijn of waarbij water zich in alle richtingen door het beton kan verplaatsen. De Straategie-fabrikanten kunnen u op weg helpen.

 

 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig