zoeken

Waterbeheer

Waterbeheer

Er is inmiddels een keur aan producten en systemen op de markt beschikbaar om het regenwater door de bestrating af te voeren voor buffering en/of infiltratie. Er zijn diverse beproefde typen betonstraatstenen, betontegels, goottegels, infiltratiebuizen en andere betonproducten. Informeer bij uw fabrikant naar de mogelijkheden en systemen. Want het gaat niet alleen om die bestrating, maar juist ook om het onderliggende pakket. Het gaat tevens om goede aanleg en goed onderhoud. Op die manier beschikt een gemeente over een doeltreffende oplossing voor stedelijk waterbeheer.

 • BRL waarborgt duurzame milieuprestaties voor betonnen infraproducten

  Eerste certificaten uitgereikt aan zeven producenten

  Op 23 maart zijn de eerste certificaten uitgereikt aan zeven producenten die voldoen aan de gestelde milieueisen voor betonnen infraproducten conform BRL K11002. De uitreiking vond plaats door Kiwa bij het Betonhuis in Woerden

  Meer

 • BRL maakt milieugegevens infraproducten extra betrouwbaar

  Met de introductie van de Beoordelingsrichtlijn K11002 ‘Geneneren van Milieuprofielen voor betonnen infraproducten’ krijgen opdrachtgevers in de GWW-sector een praktische, uniforme toetsing in handen. Datgene wat bijvoorbeeld een gemeente voorschrijft aan milieuprofielen voor betonstraatstenen, betontegels, betonbanden, grasbetontegels en zetstenen voor dijkversterking krijgt die gemeente op de bouwplaats daadwerkelijk geleverd. 

  Meer

 • Handreiking Infiltrerende verhardingsconstructies

  De gemeente Deventer heeft samen met Tauw een handreiking infiltrerende verhardingsconstructies opgesteld, met daarin de do's en don't wat betreft de aanleg en keuze voor waterpasserende en waterdoorlatende bestrating.
  Meer

 • Denk vooraf aan beheer waterpasserende bestratingen

  Denk vooraf aan beheer waterpasserende bestratingen

  Jos van de Lindeloof van het gelijknamige Tuin- en Landschapsarchitectenbureau in Delft past in diverse projecten waterpasserende bestratingen toe. Vanwege de voordelen om regenwater op de plek waar het valt in de bodem te brengen om verdroging tegen te gaan, veel water tijdelijk te bufferen om wateroverlast om straat tegen te gaan, om minder water onnodig naar de afvalzuivering te leiden en om kolken te beperken als dat verantwoord kan. Behalve een goed ontwerp en goede keuze van systemen en materialen, vindt hij dat de opdrachtgever moet worden voorzien van beheerrichtlijnen. Veelal van de kant van de producenten omdat die de systemen het beste kennen. 
  Meer

 • Verkeerslawaai en stille wegdekken: Infomil.nl

  Verkeerslawaai en stille wegdekken: Infomil.nl

  Op de website van InfoMil vindt u alle informatie over de huidige reken- en meetvoorschriften voor stille wegdekken, productgebonden Cwegdek-rapporten van leveranciers en een actuele vergelijkingstabel in Excel.
  Meer

 • Geluidsreducerende bestrating

  Het programma Stiller op Weg heeft als doel de geluidsoverlast van verkeer in de stedelijke omgeving te verminderen door gemeenten en provincies te ondersteunen met kennis over maatregelen en inspirerende praktijkvoorbeelden. Het programma Stiller op Weg is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd door Agentschap NL en CROW.
  Meer

 • Landsmeer (f)luistert naar inwoners

  Hier een recent verschenen interview met de gemeente Landsmeer over geluidreducerende betonstraatsteenverhardingen in het blad B:ton.

  Meer

 • Beperking verkeersgeluid is kernprioriteit

  De bestrijding van geluidhinder is één van de kernprioriteiten van het Nederlands milieubeleid. De belangrijkste drie veroorzakers van geluidhinder zijn de afgelopen twintig jaar onveranderd. Wegverkeer zorgt voor de meeste hinder, gevolgd door buren (omgevingslawaai) en vliegverkeer. Andere bronnen van geluidsoverlast zijn industrie en railverkeer.

  Meer

 • Hemelwater en de straat

  Hans de Vaan, auteur van het boek De Kunst van Straatbouw en Straatwerk, heeft een hoofdstuk gewijd aan de verwerking van hemelwater op en onder de bestrating.
  Meer

 • Expertpanel over infiltrerende bestratingen (video)

  Tijdens de vakbeurs Water in de Openbare Ruimte 2015 is een expertpanel in discussie gegaan met aanwezigen in de zaal en onderling over een drietal stellingen.

  Stelling 1: "Infiltrerende bestratingen zijn de oplossing om in heel Nederland wateroverlast (op straat) tegen te gaan."

  Meer

 • Interactieve sessie: kennis van oplossingen (video)

  Tijdens de vakbeurs Water in de Openbare Ruimte 2015 is een expertpanel in discussie gegaan met aanwezigen in de zaal en onderling over een drietal stellingen.

  Stelling 2: "Er zijn vele goede oplossingen, maar het ontbreekt aan kennis bij keuze en aanleg."
  Meer

 • Expertpanel over onderhoud infiltratiesysteem (video)

  Tijdens de vakbeurs Water in de Openbare Ruimte 2015 is een expertpanel in discussie gegaan met aanwezigen in de zaal en onderling over een drietal stellingen.

  Stelling 3: "Onderhoud van ons gemeentelijk infiltratiesysteem, is dat nodig?"
  Meer

 • 101 Oplossingen voor water op straat (video)

  Floris Boogaard hield op het event Water in de Openbare Ruimte 2015 (Houten) een lezing over onderzoek naar en effecten van infiltrerende bestratingen. Er zijn volgens hem 101 oplossingen en nog veel meer variaties daarop om water in de openbare ruimte te infiltreren. Gert Haas van de Technische Commissie van de betonnen bestratingsfabrikanten liet vervolgens een scala aan oplossingen de revue passeren.
  Meer

 • Klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk

  Wiebe Bakker werkt sinds februari 2015 bij de Hogeschool van Amsterdam aan het onderzoeksproject ‘De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk’. Hij onderzoekt hoe steden bestendiger kunnen worden tegen de gevolgen van klimaatsverandering: zwaardere regenbuien, meer droogte en meer hitte.
  Meer

 • Tips en trics wat betreft onderhoud

  Wat is belangrijk bij de aanleg van waterpasserende en waterdoorlatende bestratingen? Voor de keuze van de juiste infiltrerende bestrating is het aan te bevelen om op locatie eeninfiltratie-onderzoek te (laten) doen. Hier vindt u een aantal tips van gemeenten voor het onderhoud en de aanleg van waterpasserende/waterdoorlatende bestrating.
  Meer

 • Zwolle: "Oorzaken wisselende resultaten achterhalen"

  De gemeente Zwolle heeft ruim tien jaar ervaring met waterpasserende bestrating, onder andere met drie (grotere) projecten, in de nieuwbouwwijk Stadshagen, een groot parkeerterrein en woonstraat. De resultaten zijn wisselend. Mark Heideveld vertelt...
  Meer

 • Gouda: "Periodiek onderhoud is nodig"

  Bert Brinks van Grontmij: "De toepassing van waterpasserende bestratingen kan veel breder worden ingezet in Nederland."
  Meer

 • Molenwaard: "Spelregels systemen volgen"

  De gemeente Molenwaard is een jaar geleden begonnen met een pilot met waterpasserende betonstraatstenen.
  Meer

 • Urk: "Waterpasserende bestratingen maatwerk"

  De gemeente Urk begon zo’n tien jaar geleden met de aanleg van waterpasserende betonstraatstenen. De voordelen van waterpasserende bestratingen zijn niet alleen waterbeheer, ook zijn geen molgoten en kolken nodig, wat scheelt in kosten qua aanleg en onderhoud.
  Meer

 • Borne: "Goed nadenken wat je aanlegt"

  De gemeente Borne past al een jaar of acht waterpasserende stenen toe, vooral betonstraatstenen. Top op heden functioneren de systemen goed, zelfs zonder dat er onderhoud is gepleegd in de vorm van zoab-zuigmachines of iets dergelijks. Na hevige regenbuien is het water op straat snel weg.
  Meer

 • Investeren in maatregelen tegen wateroverlast

  Vrijwel alle gemeenten treffen steeds meer forse maatregelen om het toenemende aantal zomerse hoosbuien op te vangen. Een derde van de jaarlijkse rioleringsinvesteringen zijn mede gericht op het voorkomen van problemen door regen.
  Meer

 • InfraCafe over waterdoorlatende bestrating

  In Utrecht vond op 14 juli een InfraCafé plaats over waterdoorlatende bestrating. We zetten hier de belangrijkste conclusies op een rij.
  Meer

 • Aandacht voor wateroverlast in Miljoenennota

  In de miljoenennota staan de juiste maatregelen voor goed waterbeheer, constateren de waterschappen. "Stabiliteit en continuïteit lijken de kernwoorden met de prioriteit bij waterveiligheid", aldus Peter Glas, voorzitter van de unie van waterschappen.
  Meer

 • Oplossingen tegengaan wateroverlast - betonbanden

  Er zijn betonbanden beschikbaar die uiteraard zorgen voor voldoende opsluiting van de bestrating, maar die in het lagere deel openingen hebben waardoor hemelwater van straat door de band direct naar naastgelegen bermen, plantsoenen, sloten of grindkoffers kan stromen.
  Meer

 • Oplossingen tegengaan wateroverlast - grasbeton

  Met de bekende grasbetonstenen/tegels, die vaak worden ingezet voor bermversteviging en parkeerplaatsen, kan men ook in de stedelijke omgeving waterinfiltrerende oplossingen verwezenlijken.
  Meer

 • Oplossingen wateroverlast - half open bestrating

  Door te kiezen voor bepaalde vormen stenen en tegels of gangbare producten in speciale verbanden te leggen, is het mogelijk om een bestrating te creëren waarbij een deel is verhard en er tevens vele onverharde (gras/kiezel)openingen zijn. Het water kan zo makkelijk in de bodem zakken.
  Meer

 • Oplossingen tegengaan wateroverlast - bestrating

  Uit onderzoek blijkt dat een waterpasserende/doorlatende bestrating nuttig kan zijn in het rijtje maatregelen tegen wateroverlast. Wel in het besef dat ook zo’n bestrating in veel gevallen onderhoud nodig heeft voor een blijvend effect.
  Meer

 • Oplossingen tegengaan wateroverlast - waterpleinen

  In toenemende mate worden pleinen in de openbare ruimte zodanig ingericht dat zij behalve de reguliere pleinfuncties als verpozen, spelen, ruimtelijk effect, meteen ook water kunnen bergen in geval van wateroverlast.
  Meer

 • Oplossingen tegengaan wateroverlast - drempels

  Een verkeersdrempel wordt normaliter ingezet om de snelheid van verkeer te remmen. In gebieden met enig afschot en dus de kans dat bij hevige regenbuien het water over straat naar het laagste punt stroom en daar voor wateroverlast zorgt, kan dezelfde drempel de stroming vertragen.
  Meer

 • Oplossingen tegengaan wateroverlast - straatprofiel

  Door te kiezen voor een traditioneel straatprofiel met verdiepte rijbaan, met aan beide zijden betonbanden, krijgt de rijbaan vanzelf buffercapaciteit voor de tijdelijke opvang van water.
  Meer

 • Opties voor effectief waterbeheer op straat

  Er zijn praktische maatregelen tegen wateroverlast op straat. Die lopen uiteen van slimme maatregelen die nauwelijks extra investering vergen bij de inrichting of het onderhoud aan straatwerk tot speciale systemen in en onder de bestrating om water op te vangen.
  Meer

 • Egmond aan Zee over effecten maatregelen wateroverlast

  De gemeente Bergen heeft samen met ingenieursbureau Tauw een maatregelenpakket opgesteld om wateroverlast in Egmond aan Zee te voorkomen.
  Meer

 • Lees hier over diverse oplossingen vanuit fabrikanten

  Oplossingen van fabrikanten om wateroverlast te voorkomen.
  Meer

 • Fabrikantenbrochure waterregulerende rioleringen


  Lees in deze fabrikantenbrochure meer over waterregulerende rioleringen (PDF)
  Meer

 • Uitgave over waterdoorlatende bestrating Febestral

  Een uitgave van het Begische Febestral (branchevereniging) over waterdoorlatende verhardingen met betonstraatstenen.
  Meer

 • Informatiebrochure Rioned over voorkomen wateroverlast

  In Nederland regent het regelmatig. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met zware buien en langdurige regen. Waar blijft al dat regenwater? Wat doen gemeenten om wateroverlast te voorkomen? Wat moet u zelf doen?
  Meer

 • Onderzoek bestrating in tien gemeenten

  Tauw en TU Delft hebben onderzoek gedaan naar toegepaste waterdoorlatende en waterpasserende bestrating in meer dan tien gemeenten. Grofweg blijkt eenderde van de bestratingen na vele jaren nog prima te functioneren.
  Meer

 • Magazine Straategie waterbeheer

  Een speciale uitgave van Straategie over wateroverlast op straat. Hierin komt een scala aan mogelijke maatregelen tegen wateroverlast aan bod.
  Meer

 • Visie expert Floris Boogaard wateroverlast Nederland

  Zware regenbuien nopen gemeenten tot andere inrichting van de openbare ruimte, vindt Floris Boogaard, lector ruimtelijke transformaties aan Hanzehogeschool Groningen, senior consultant bij Tauw en onderzoeker aan de TUDelft.
  Meer

 • Fotoboek: bomen in de bestrating

  Bloembakbanden, bloempotten, bloembakken, kranzen; hieronder treft u een greep uit de mogelijkheden voor het realiseren van gezonde bomen in de bestrating.
  Meer

 • Beeldbank: projecten functie 'veiligheid'

  In de beeldbank kunt u projecten selecteren, o.a. op de extra functie 'veiligheid', zoals bijvoorbeeld het de projecten:
  Middengeleiders N346
  Minder eenzijdige ongevallen in Westerveld
  Vlakke, veilige en stille bermen in Bellingwedde

  Meer

 • Look (& like): maatvaste, kleurechte betonnen bestrating

  Strakke waal- en dikformaten en een enorme diversiteit aan kleuren met behoud van nostalgische uitstraling; dat zijn kort samengevat de kenmerken en voordelen van maatvaste, kleurechte betonnen bestrating.
  Meer

 • Straategie (special machinaal straten)

  Het technisch katern in Straategie helpt u bij de totstandkoming van verantwoorde bestratingen. Goede producten, maar ook nog eens in een goed ontwerp, goed uitgevoerd en goed onderhouden. Dat maakt de kwaliteitscirkel rond. Lees in deze uitgave over richtlijnen, innovaties, ambities en projecten.
  Meer

 • Minder verkeersdoden door maatregelen Overijssel

  Het aantal verkeersdoden op provinciale wegen in Overijssel is in twaalf jaar gedaald van 29 naar 9. De afname komt voornamelijk door het veiliger maken van bermen en kruispunten, het verwijderen van rechtsafvakken en het aanbrengen van duidelijke markering.
  Meer

 • Veilige wegbermen: minder verkeersslachtoffers

  Het aantal verkeersdoden is door een mix van maatregelen (bermverharding, verbeteren kruispunten, aanbrengen markering etc.) in twaalf jaar tijd van 29 naar 9 op jaarbasis afgenomen in de provincie Overijssel. Eén van de genomen maatregelen is het aanbrengen van bermverharding. Inmiddels is ruim 400 kilometer bermverharding aangelegd langs provinciale wegen.
  Meer

 • Stiller woonverkeer: Het oor wil ook wat

  Decennialang bestond het idee dat elementenverhardingen beduidend meer geluid veroorzaakten in de woonomgeving dan asfalt. Er werd immers standaard gerekend met een toeslag voor bestratingen van 4 dB ten opzichte van een referentiewegdek in dicht asfaltbeton. Totdat de afgelopen tijd uit onderzoek is gebleken dat de ‘meerwaarde’ van een elementenverharding in keperverband slechts +2 dB bedraagt. Met betonstraatstenen zelfs nog minder: +1,5 dB. Dit betekent bijna een halvering van het feitelijke geluidsniveau ten opzichte van de oude rekenwaarde.
  Meer

 • Gezonde bomen in de bestrating

  Het ondergrondse gedeelte van een boom, het wortelstelsel, krijgt zelden dezelfde aandacht als het bovengrondse gedeelte: de stam en kroon. Het wortelstelsel is echter van levensbelang voor het gezond tot wasdom komen van de boom, ook als die te midden van een bestrating staat. Vooral in stedelijke gebieden wortelen bomen daar waar zich de beste mogelijkheden voordoen.

  Meer

 • Ondergrond en zandbed belangrijk voor toplaag

  De bestrating dient als toplaag van elementenverharding. Deze toplaag komt in direct contact met de banden van het verkeer (de massa) of met de lasten van de gebruikers en wordt als zodanig zwaar belast. Voor een goede overdracht en spreiding van deze belasting heeft de toplaag een goede bodem of ondergrond nodig: sterk en met een goede samenstelling.
  Meer

 • Hattem: hetzelfde beeld, lagere kosten (project)

  Je moet een kenner zijn om het verschil te kunnen zien: waar in de binnenstad van Hanzestad Hattem het beschermde stadsgezicht eist dat er met gebakken materiaal wordt gewerkt, daar heeft de gemeente net buiten de grachtengordel daarop aangesloten met betonnen materiaal. Een dikformaat betonstraatsteen zonder vellingkant, met een kleurvaste deklaag. Een bijna volmaakte ‘lookalike.’ “Maar als je 20.000 m2 in een centrumwijk moet bestraten, dan scheelt de overstap op beton een paar ton. Geld dat je heel goed voor andere zaken in de gemeente kunt gebruiken.”
  Meer

 • Wel de lusten (sfeer) niet de lasten (hoge kosten)

  De architect die wat uitstraling betreft bereikt wat hij of zij voor ogen heeft en de opdrachtgever die een bestrating tegen de scherpst mogelijke prijs krijgt. Dat is voordeel van speciale betonnen bestratingsproducten met het uiterlijk van bijvoorbeeld baksteen of natuursteen. Dubbelplezier in bestratingen.
  Meer

 • De totaalsom van duurzame bestrating

  De totaalsom van een duurzame bestrating. Hoe moet men anders een veelzijdig begrip als duurzaamheid benaderen? Het gaat om uiteenlopende facetten die tezamen maken dat een bestrating met betonnen bestratingsmaterialen meer dan uitstekend scoort in de optelsom van duurzaamheid.
  Meer

 • Straategie (special duurzaamheid)

  Toegegeven, duurzaamheid is vaak een ongrijpbaar begrip dat op vele manieren te interpreteren is. Daarom bieden de feiten houvast. Daarom maakt een objectief DUBOkeur zoveel duidelijk. Daarom mogen bij een verantwoorde keuze voor bestratingen behalve de milieutechnische voordelen van betonnen  bestratingsproducten ook andere maatschappelijke pluspunten worden meegewogen. In dit katern een mix van feiten en meningen die u helpen bij de juiste keuzes. Lees hier de Straategie special duurzaamheid.
  Meer

 • Onderzoek Jantje Beton naar schoolpleinen

  Schoolpleinen zijn krap, saai en een flink aantal is na schooltijd gesloten. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een inventarisatie die Jantje Beton liet doen naar schoolpleinen in Nederland. Goed nieuws voor Jantje Beton: betonnen bestrating biedt veel mogelijkheden tot buitenspelen.
  Meer

 • Veelomvattend verkeerstechniek (projecten)

  Verkeerstechniek is veelomvattend: drempels, 30 km zones, veiligheid en ga zo maar door. De Friese gemeente Gaasterlân-Sleat is druk in de weer om in de verschillende dorpskernen de bestrating op te knappen naar de hedendaagse maatstaven wat veiligheid, kwaliteit en uitstraling betreft.
  Meer

 • Technische publicaties machinaal straten

  De overheid stelt eisen aan de verwerking van elementenverharding. CROW-publicatie 282 gaat in op de vraag of er een werkbare oplossing is voor de schijnbare tegenstellingen tussen arbeidsomstandigheden en de kwaliteit/uitvoerbaarheid bij het aanleggen van elementenverhardingen. De publicatie wordt als uitgangspunt neergezet in overeenkomsten en in de ‘Arbocatalogus bestratingen’. Zo borgt u dat in projecten gewerkt wordt aan vermindering van fysieke belasting.
  Meer

 • Beeldbank: projecten waterbeheer

  Bekijk projecten waarbij waterbeheer een rol speelt, met de trefwoorden kunt u verder zoeken naar voor u relevante projecten in de database.
  Meer

 • Technische publicaties (waterbeheer)

  Klimaatveranderingen brengen knelpunten en kansen met zich mee. Fabrikanten van betonnen bestrating werken continue aan oplossingen voor waterbeheer. Hieronder treft u technische publicaties over waterpasserende en waterdoorlatende verhardingen.
  Meer

 • Zoeken op trefwoord: stroefheid

  U vindt hier projecten, nieuws en pagina's waarbij veiligheid en stroefheid een rol speelt.
  Meer

 • Zoeken op trefwoord: schoolpleinen

  U vindt hier nieuws, projecten en pagina's waarbij schoolpleinen een rol spelen.
  Meer

 • Zoeken op trefwoord: duurzaamheid

  U vindt hier nieuws, projecten en pagina's waarbij duurzaamheid een rol speelt.
  Meer

 • Zoeken op trefwoord: EMVI

  U vindt hier nieuws, projecten en pagina's waarbij EMVI een rol speelt.

  Meer

 • Beeldvoorbeelden type bestrating gemeenten

  Er zijn diverse beproefde typen betonstraatstenen, betontegels, goottegels, infiltratiebuizen en andere betonproducten. Steeds meer gemeenten passen dergelijke systemen toe, getuige de beeldvoorbeelden.
  Meer

 • Zoeken op trefwoord: veiligheid

  U vindt hier nieuws, projecten en pagina's waarbij veiligheid een rol speelt.
  Meer

 • Zoeken op trefwoord: waterbeheer

  U vindt hier nieuws, projecten en pagina's waarbij waterbeheer een rol speelt.
  Meer

 • Zoeken op trefwoord: geluidsreductie

  U vindt hier nieuws, projecten en pagina's waarbij geluidsreductie een rol speelt.
  Meer

 • Zoeken op trefwoord: machinaal straten

  U vindt hier nieuws, projecten en pagina's waarbij machinaal straten een rol speelt.

  Meer

 

Terug

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig!