zoeken

Aandacht voor wateroverlast in Miljoenennota

In de miljoenennota staan de juiste maatregelen voor goed waterbeheer, constateren de waterschappen. "Stabiliteit en continuïteit lijken de kernwoorden met de prioriteit bij waterveiligheid", aldus Peter Glas, voorzitter van de unie van waterschappen. Een jaar geleden is met het uitkomen van de Deltabeslissingen een nieuwe fase van het Deltaprogramma ingeluid. Glas: "We kunnen dijken verhogen, maar tevens moet iets aan de oorzaak van de zeespiegelstijging worden gedaan." Zorgen voor een goede waterkwaliteit past bij de ambitie van Nederland als beste waterland ter wereld. Er moet hard worden gewerkt aan het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027. "Het succes van de aanpak van het Deltaprogramma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening smaakt naar meer. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of deze aanpak tussen overheidslagen, kennis- en marktpartijen ook effectief kan zijn voor het oplossen van waterkwaliteitsproblemen en het water- en klimaatproof inrichten van onze openbare ruimte en vitale infrastructuur." Meer informatie vindt u hier.
 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig