zoeken

101 Oplossingen voor water op straat (video)

Floris Boogaard hield op het event Water in de Openbare Ruimte 2015 (Houten) een lezing over onderzoek naar en effecten van infiltrerende bestratingen. Er zijn volgens hem 101 oplossingen en nog veel meer variaties daarop om water in de openbare ruimte te infiltreren. Enerzijds om overtollig water af te voeren, anderzijds om verdroging tegen te gaan. Infiltrerende bestratingen vormen één van die oplossingen. Wel moet men uitkijken voor overschatting, het weglaten van back-up systemen en het benodigde onderhoud, want dergelijke bestratingen vervuilen door onkruid, bladval en atmosferische depositie hetgeen tot dichtslibben en verminderen van de infiltratie leidt. “Er zijn onderhoudsmethoden en in het geval van Werkendam werd de infiltratiecapaciteit na onderhoud met een factor 2,5 verhoogd.” Floris Boogaard pleit voor goede communicatie en metingen rondom infiltrerende bestratingen, “want er zit een verhaal achter”. Hij pleit ook voor meer onderzoek om te achterhalen waarom in het ene geval zo’n bestrating na tien jaar nog prima functioneert en in een ander geval door de tijd behoorlijk wat infiltratiecapaciteit verliest. “Er zijn nog weinig testen voor en na onderhoud. Als die er zijn geeft dat meer inzicht.”

(klik op onderstaande video's om de sessies te bekijken)Gert Haas van de Technische Commissie van de betonnen bestratingsfabrikanten liet vervolgens een scala aan oplossingen de revue passeren, van een straatprofiel met betonbanden dat regenwater tijdelijk prima kan bergen tot halfopen verhardingen en van (poreuze) molgoten tot speciale waterafvoerproducten. Bekijk hiervoor het productoverzicht


 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig