zoeken

Borne: "Goed nadenken wat je aanlegt"

De gemeente Borne past al een jaar of acht waterpasserende stenen toe, vooral betonstraatstenen. Top op heden functioneren de systemen goed, zelfs zonder dat er onderhoud is gepleegd in de vorm van zoab-zuigmachines of iets dergelijks. Na hevige regenbuien is het water op straat snel weg. Dat bleek ook bij een proef in het kader van het Twente Water Netwerk waarbij op 30 m2 veel water werd gestort en dit na luttele minuten weg was. Omliggende gemeenten die aanwezig waren, bleken onder de indruk. Jos Immerman geeft aan dat de gemeente verder wil met waterpasserende bestratingen, maar het moet haalbaar zijn op locaties, mede met het oog op de grondslag. “En je moet heel goed nadenken hoe je het aanlegt.” 

Onder controle
De gemeente heeft het systeem van waterpasserende bestratingen onder controle. De toepassing is begonnen met parkeerplaatsen en later ook op rijbanen/woonstraten. Veelal met betonnen bestratingsproducten. Gebakken materiaal is ook toegepast, maar de ervaring is dat door de strengpers stenen in de praktijk (te) weinig voegruimte hebben in de bestrating. Vanwege het goed functioneren wordt bij (nieuwbouw)plannen gekeken of waterpasserende bestratingen inzetbaar zijn. Temeer daar er geen kolken nodig zijn en dat is kostenbesparend qua aanleg en onderhoud.
OnderhoudErvaringen met onderhoud zijn er nog weinig, omdat dit nog niet nodig is gebleken bij de gerealiseerde bestratingen. De gemeente verwacht wel dat dit nodig zal zijn. Nu zijn er met name op de parkeerterreinen plekken waar de bestrating wat dichtslibt en/of mosgroei optreedt. Dat vergt schoonmaken. 

Ondergrond
De toepassing heeft ook te maken met de goede opbouw van het waterdoorlatende pakket onder de stenen, met een pakket grove steenslag in Borne. Circa 30 cm steenslag 8/32 en 5 cm 4/8, met een goede haakweerstand, waarop het goed straten is. Daaronder en aan de zijkanten doek. De grondslag in Borne is heel lemig en vandaar dat veel aandacht wordt besteed aan de opbouw van het pakket. Daarbij is de constructie voor een groot deel zelf uitgedacht. Ook wordt drainage erbij aangelegd, prettig voor het waterschap omdat zo ook buffercapaciteit wordt ingebouwd en de toevoer naar de avi’s geleidelijker verloopt. Stelselmatig worden waterpasserende bestratingen pas aangelegd in de woonrijpfase en niet in de bouwfase om de systemen niet te beschadigen/vervuilen. 

Wadi’s
De ondergrond is hier en daar zo slecht (lemig) dat daar geen waterpasserende systemen worden ingezet. Daar wordt bijvoorbeeld met wadi’s gewerkt, die ook voor een groen karakter zorgen. Maar wadi’s vergen ruimte en waterpasserende bestratingen besparen ruimte en dat is in veel situaties welkom.
 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig