zoeken

Denk vooraf aan beheer waterpasserende bestratingen

Jos van de Lindeloof van het gelijknamige Tuin- en Landschapsarchitectenbureau in Delft past in diverse projecten waterpasserende bestratingen toe. Vanwege de voordelen om regenwater op de plek waar het valt in de bodem te brengen om verdroging tegen te gaan, veel water tijdelijk te bufferen om wateroverlast om straat tegen te gaan, om minder water onnodig naar de afvalzuivering te leiden en om kolken te beperken als dat verantwoord kan. Behalve een goed ontwerp en goede keuze van systemen en materialen, vindt hij dat de opdrachtgever moet worden voorzien van beheerrichtlijnen. Veelal van de kant van de producenten omdat die de systemen het beste kennen. 

“Wie wijst op de beheerrichtlijnen, is van ondergeschikt belang, mits de opdrachtgever op voorhand wordt gemeld dat waterpasserende bestratingen ook onderhoud nodig hebben. Het type onderhoud hangt veelal af van het gekozen systeem. Of je er nu met de ZOAB cleaner overheen moet, een stofzuiger moet inzetten of de voegen op een andere manier reinigt, die kennis zit bij de fabrikanten. Daarom zal ik altijd in mijn adviezen aan opdrachtgevers dit onderhoud aankaarten. Overigens niet alleen voor waterpasserende bestratingen, bijvoorbeeld ook bij mijn ontwerpen voor groenvoorzieningen. Hoe kan het hoveniersbedrijf de beplanting op korte en lange termijn het beste verzorgen? Het zit in onze cultuur als tuin- en landschapsarchitectenbureau om beheerinformatie te vergaren en onderhoudsadviezen een plek te geven in de planvorming.”

Iets nieuws proberen
In het geval van waterpasserende bestratingen wil Van de Lindeloof voorkomen dat er bij aanleg sprake is van een mooi verhaal, maar dat er later teleurstellingen ontstaan en mensen roepen ’had je dat maar eerder vertelt’. Jos: “Wanneer je die spelregels tijdig meeneemt, is er geen enkel probleem. Sterker, wij durven dan als ontwerpers iets nieuws uit te proberen, juist omdat wij er alle aandacht aan besteden en relevante informatie bijhalen. Bovendien kijken wij in het ontwerp wat zinvol en praktisch is. Een goed voorbeeld in de aanleg van waterpasserende betrating van een parkeerterrein bij de Jumbo supermarkt in Wijk bij Duurstede. Je weet dat je moet onderhouden en je weet ook dat er altijd auto’s in de parkeervakken staan. Die kun je dan lastig overdag schoonmaken met een ZOAB cleaner. Daarom hebben wij alle rijwegen - altijd toegankelijk voor onderhoud - in waterpasserende betonstraatstenen uitgevoerd en de parkeervakken in reguliere stenen.” 

Andere waterpasserende projecten van zijn hand zijn de buitenpleinen van een kinderdagverblijf in Bodegraven met esthetische betonnen vliegerstenen en betonstraatstenen en de buitenruimte bij een verzorgingstehuis in Delft, uitgevoerd in betonstraatstenen. Een belangrijk voordeel van waterpasserende bestratingen is dat een terrein volledig vlak kan worden aangelegd; zo wordt de toegankelijkheid voor rolstoelen en rollators verbeterd.” Het gaat bij genoemde toepassingen om verschillende systemen en verschillende materialen. Maar steevast met de beheerrichtlijnen erbij als gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ontwerpen/adviseur, aannemer en fabrikant richting opdrachtgever.”
 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig