zoeken

Expertpanel over infiltrerende bestratingen (video)

Tijdens de vakbeurs Water in de Openbare Ruimte 2015 is een expertpanel in discussie gegaan met aanwezigen in de zaal en onderling over een drietal stellingen.

Stelling 1: "Infiltrerende bestratingen zijn de oplossing om in heel Nederland wateroverlast (op straat) tegen te gaan."

“Markt blijft producten verbeteren”
Waterpasserende en waterdoorlatende bestratingen vormen één van de oplossingen in de strijd tegen wateroverlast op straat. Plasvorming of een auto die door het water moet rijden is nog geen overlast. Schade als woningen en winkels onderlopen natuurlijk wel. Op de stelling of infiltrerende bestratingen ter beperking van overlast overal in Nederland toepasbaar zijn, blijkt dat dit vaker mogelijk dan gedacht “Benut het instrument binnen stedelijk gebied met veel verhard oppervlak en bekijk waar het goed toepasbaar is.” Dit laatste ook als antwoord op de gemeente Huizen die huiverig is voor toepassing in druk bereden situaties waar voegmateriaal tussen waterpasserende stenen wordt uitgereden en waterdoorlatende stenen beschadigen. Daarbij gaat het om systemen die er al jaren inliggen, waar volgens de experts de producten de laatste jaren zijn doorontwikkeld en verbeterd. “De markt is er ook op ingespeeld met allerlei aanvullende producten, ook voor de voegen.” Bovendien is de kennis toegenomen en weet men bijvoorbeeld dat inzanden van deze bestratingen heel anders moet gebeuren dan bij reguliere bestratingen. De infiltrerende bestratingssystemen kunnen volgens het expertpanel op meer plekken worden ingezet dan men denkt. Ook bij op het oog minder goede grondslagen en tevens in gebieden met grondwaterbescherming. Nog een gouden tip: “Blijf kijken waar regenwater naar toe kan, ook in geval van infiltrerende bestratingen.”

(klik op de video om de sessie te bekijken)

Het expertpanel:

  • Dr. Ir. Floris Boogaard, senior consultant Tauw, onderzoeker aan TU Delft en lector ‘ruimtelijke transformaties’ aan de Hanzehogeschool Groningen
  • Michiel Rijsdijk, Adviseur Stedelijk Watermanagement Gemeente Utrecht
  • Gerrit Hasperhoven, Senior adviseur riolering en stedelijk water Watermeesters
  • Ir. Maria Rus, Senior adviseur waterbeheer bij Wareco Ingenieurs
  • Loes van der Linden, Adviseur Stedelijk water Gemeente Rotterdam
  • Perry Peeters, Water, Riolering en Openbare ruimte Gemeente Sint Anthonis
 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig