zoeken

Gouda: "Periodiek onderhoud is nodig"

Grontmij heeft onder andere de gemeente Gouda geadviseerd bij een bijzonder project waarbij waterpasserende betonstraatstenen op een voormalig kunstgrasveld zijn gelegd om daarbij parkeerruimte bij scholen te creëren. De betonnen straatsteenverharding is aangebracht op een straatlaag van steenslag 4/8 mm en ingestrooid met split 2/6 mm. Het naastliggende tegelpad bestaat uit waterpasserende betontegels op een goede drainerende fundering met drainage. Voordeel hierbij was dat het kunstgrasveld al een goede waterpasserende opbouw had. De oplossing blijkt prima te werken. Bert Brinks, Grontmij: “De voordelen van waterpasserende bestratingen liggen in de mogelijkheden voor waterberging en infiltratie (duurzaam waterbeheer) en in het ontbreken van kolkafvoeren en putten. “Alles vraagt onderhoud, dus ook deze systemen, Maar of je nu kolken moet zuigen of de bestrating, periodiek onderhoud is nodig.”

Bredere inzet waterpasserende systemen
Bert Brinks benadrukt dat toepassing van waterpasserende bestratingen veel breder kan worden ingezet in Nederland. Zeker bij wandelgebieden/wandelstroken en parkeerplaatsen zijn er meer mogelijkheden. De verschillende situaties vragen met name gelet op de ondergrond elke keer maatwerk. Het is een gemiste kans als we deze systemen niet breder toepassen, want ze kunnen bij maatwerkoplossingen goed functioneren.”  Zelf is hij het meest gecharmeerd van waterpasserende bestratingen omdat waterdoorlatende bestratingen meer kwetsbaar zijn bij vervuiling en vorstomstandigheden.

Gemeenten te conservatief
Hij vindt gemeenten op dit punt nog te conservatief. Deze zouden open moeten staan voor dergelijke systemen vanwege de voordelen. Daarbij wijst hij ook op de waterschappen en hoogheemraadschappen die voor ontwerpen van verhardingen 10-20% compensatie in de vorm van open water verlangen. “Het zou prachtig zijn als je met waterpasserende bestratingen niet aan die strenge eis zou hoeven te voldoen. Moet je uitrekenen wat dat aan kosten en ruime scheelt.” Brinks noemt daarbij ook de particuliere tuinen, waar gemiddeld 50% is verhard. “Als we mogelijkheden zien om hier ook waterpasserende bestratingen aan te brengen, zou dit bijdragen aan duurzaam (grond)waterbeheer.”

Waterdoorlatende funderingsmarterialen
Hij waarschuwt hij voor het gebruik van EPS (‘piepschuim’) in de opbouw van verhardingsconstructies. Op zettingsgevoelige ondergrond wordt dit materiaal vaak toegepast om zettingen te voorkomen. “Maar het EPS laat geen water door en vraagt extra voorzieningen. Er kan ook worden gekozen voor goed waterdoorlatende funderingsmaterialen zoals kleikorrelmateriaal en materialen van vulkanische oorsprong. Deze materialen zijn zeer goed waterdoorlatend, hebben een groot waterbergend vermogen, hebben een relatief laag gewicht hetgeen minder snel tot zettingen leidt en zijn goed verwerkbaar.” Het toepassen van waterpasserende bestratingen in combinatie met een goede waterdoorlatende fundering en drainage biedt dus veel voordelen. Combineer zaken.


 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig