zoeken

Interactieve sessie: kennis van oplossingen (video)

Tijdens de vakbeurs Water in de Openbare Ruimte 2015 is een expertpanel in discussie gegaan met aanwezigen in de zaal en onderling over een drietal stellingen.

Stelling 2: "Er zijn vele goede oplossingen, maar het ontbreekt aan kennis bij keuze en aanleg."

Wateroverlast op straat voorkomen? 
Verder kijken dan één maatregel of vakdiscipline!
De belangrijkste conclusie uit de discussie tussen aanwezigen in de zaal en het expertpanel op de stelling of er voldoende kennis is bij keuze en aanleg van infiltrerende bestratingen, is dat de openbare ruimte als geheel voor dé oplossing voor de problematiek van wateroverlast kan en moet zorgen. Stuk voor stuk kunnen instrumenten een bijdrage leveren. Doelmatiger is het om die instrumenten te koppelen aan mogelijkheden die de openbare ruimte verder biedt. Daarom is het essentieel dat vakdisciplines binnen een gemeente, zoals voor stedenbouw, groen, water, beheer, in elk geval projectmatig gaan samenwerken. Want voor het vraagstuk voor de één kan de oplossing liggen bij de ander. Een voorbeeld uit de zaal maakte dit treffend duidelijk: “In Gouda is recent een woonwijk gereconstrueerd volgens de traditionele opzet vanuit de wegenbouw met kolken en stoepranden, terwijl er een vijver naast ligt. Waarom wordt zo’n straat niet hellend naar die vijver aangelegd.”


De hokjescultuur binnen gemeenten en orthodox denken bij de inrichting van de openbare ruimte vormen volgens de expertpanelleden gemiste kansen om wateroverlast op straat te beperken en zelfs te voorkomen. Er is een bepaalde manier van durf nodig om in plaats van traditionele oplossingen te kiezen voor vernieuwende instrumenten. Of om in breed verband een inrichting te bekijken. Wanneer zit de stedenbouwkundige aan tafel met iemand met kennis van water of groen? Hoe kunnen wij bewoners erbij betrekken om meer water in hun tuin te laten infiltreren? Eén van de aanwezigen gaf aan dat de inrichters van de openbare ruimte veel kunnen leren van andere, meer innovatieve sectoren. En door het geven van rapportcijfers, zoals bij de docentenschaal, kan de kwaliteit van de openbare ruimte worden bepaald. Dit helpt bij de keuze voor doeltreffende maatregelen.

(klik op de video om de sessie te bekijken)

Het expertpanel:

  • Dr. Ir. Floris Boogaard, senior consultant Tauw, onderzoeker aan TU Delft en lector ‘ruimtelijke transformaties’ aan de Hanzehogeschool Groningen
  • Michiel Rijsdijk, Adviseur Stedelijk Watermanagement Gemeente Utrecht
  • Gerrit Hasperhoven, Senior adviseur riolering en stedelijk water Watermeesters
  • Ir. Maria Rus, Senior adviseur waterbeheer bij Wareco Ingenieurs
  • Loes van der Linden, Adviseur Stedelijk water Gemeente Rotterdam
  • Perry Peeters, Water, Riolering en Openbare ruimte Gemeente Sint Anthonis

 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig