zoeken

Magazine Straategie waterbeheer

In deze uitgave van Straategie besteden wij veel aandacht aan wateroverlast op straat. Overigens hoort water op straat als de bui valt. Het regenwater moet echter niet naar woningen en winkels lopen. Dat hoeft ook niet, als de mogelijkheden van het straatprofiel creatief worden benut. Als de straat bijvoorbeeld als dubbelfunctie van verharding en waterbuffer fungeert. Dit vergt helemaal geen ingewikkelde kunstgrepen. Gewoon een verdiepte straat en aan weerszijden trottoirbanden. Zoals we dat al eeuwen gewend zijn. Of een waterpasserende of waterdoorlatende bestrating, waarbij het water wordt gebufferd in het grondpakket onder de bestrating.

Uit diverse interviews over dit onderwerp blijkt dat dit serieuze opties zijn. Stichting RIONED, de gemeente Bergen en Arcadis geven in deze uitgave aan dat dergelijke maatregelen een bijdrage aan de beperking van wateroverlast kunnen leveren. Maar het zijn geen wondermiddelen. Als het water 60 cm hoog staat, zoals in Egmond aan Zee, dan is daar geen betonband tegen opgewassen. Maar alle beetjes helpen. Een scala aan maatregelen geeft het zekerste resultaat. En als die ene trottoirband of die straat met waterregulerende bestrating precies die ene stortbui binnen de perken houdt en wateroverlast in de gebouwen voorkomt, wordt een ‘beetje maatregel’ een heleboel opluchting.
Lees hier de uitgave van Straategie met aandacht aan wateroverlast op straat
 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig