zoeken

Onderzoek bestrating in tien gemeenten

De afgelopen pakweg acht jaar zijn in Nederland op redelijke grote schaal waterpasserende/doorlatende bestratingen aangelegd. Tauw en TU Delft hebben onderzoek gedaan naar dit type bestratingen in meer dan tien verschillende gemeenten. Uit het onderzoek kun je grofweg zeggen dat ongeveer éénderde van de bestratingen na vele jaren nog prima functioneert volgens gemeenten en het water laten passeren via voegen of openingen in de betonstraatsteen, dat éénderde aan infiltratiekracht heeft verloren maar nog een positief effect heeft en dat éénderde onder de maat presteert. Positieve uitschieters waren gemeten infiltratiewaarden van 284 en 342 mm/h na acht jaar, zonder onderhoud, ten opzichte van reguliere verharding waarbij infiltratiesnelheden van gemiddeld 10 mm/h worden gemeten.

Er waren ook negatieve uitschieters, met lagere infiltratiewaarden dan 20,8 mm/h binnen enkele jaren of zelfs binnen enkele maanden door bijvoorbeeld het dichtrijden van de verharding door werkverkeer. Nader onderzoek wordt door ir. Floris Boogaard van Tauw bepleit om de oorzaak van de verschillen na te gaan. Hij pleit tevens voor meer innovaties op het gebied van slimme bestratingen, juist in de combinatie van functies van een bestrating: verharding en tegelijk waterinfiltratie, geluidreductie, energieopwekking, warmte/koudeopslag en wat er nog meer allemaal met (beton)straatstenen kan. Multifunctioneel. Het volledige artikel is te lezen in de vakuitgave B:ton, september 2014
 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig