zoeken

Oplossingen tegengaan wateroverlast - betonbanden

Er zijn betonbanden beschikbaar die uiteraard zorgen voor voldoende opsluiting van de bestrating, maar die in het lagere deel openingen hebben waardoor hemelwater van straat door de band direct naar naastgelegen bermen, plantsoenen, sloten of grindkoffers kan stromen.
 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig