zoeken

Oplossingen tegengaan wateroverlast - drempels

Een verkeersdrempel wordt normaliter ingezet om de snelheid van verkeer te remmen. In gebieden met enig afschot en dus de kans dat bij hevige regenbuien het water over straat naar het laagste punt stroom en daar voor wateroverlast zorgt, kan dezelfde drempel de stroming vertragen. Daardoor kan de aanwezige riolering het water beter verwerken. Tevens kan men ter hoogte van de drempel het regenwater wegleiden naar naastgelegen buffering, zoals plantsoenen, sloten en grindkoffers.
 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig