zoeken

Oplossingen tegengaan wateroverlast - grasbeton

Met de bekende grasbetonstenen/tegels, die vaak worden ingezet voor bermversteviging en parkeerplaatsen, kan men ook in de stedelijke omgeving waterinfiltrerende oplossingen verwezenlijken. Delen van pleinen, woonerven en kantoorterreinen kunnen met deze producten worden verhard. Ze zorgen voor een hoge mate van infiltratie en remmen tegelijkertijd de verkeerssnelheid.

Bekijk hier projecten met grasbeton
 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig