zoeken

Urk: "Waterpasserende bestratingen maatwerk"

De gemeente Urk begon zo’n tien jaar geleden met de aanleg van waterpasserende betonstraatstenen. De voordelen van waterpasserende bestratingen zijn niet alleen waterbeheer, ook zijn geen molgoten en kolken nodig, wat scheelt in kosten qua aanleg en onderhoud. Bij een groter terrein kan op één niveau worden gestraat, zodat geen ‘hobbelterrein’ ontstaat. Voordeel is ook dat waterschappen het systeem gaan meewegen in de compensatie voor open water. Worden wegen aangelegd, dan zou in geval van waterpasserende bestratingen minder open water gecreëerd hoeven te worden. Dick van der Snee wijst erop dat toepassing van waterpasserende bestratingen maatwerk is. In Urk kiest men voor een lavapakket, in een andere gemeente zou het misschien zo op het zand kunnen. “De terreinen en straten die wij met waterpasserende bestratingen hebben aangelegd, staan eigenlijk nooit blank na stortbuien. Het is een goed werkend systeem en ook de inwoners hebben geen klachten. Omdat het systeem werkt, gaan wij niet experimenteren maar houden vast aan onze oplossing. Wel met oog voor ontwikkelingen zoals stenen met kleinere voegen of andere materialen voor de voegen.” 

Integrale oplossingen
De gemeente Urk heeft de afgelopen tien jaar verschillende bestratingen gerealiseerd met waterpasserende bestratingen. Onder andere een parkeerterrein, gedeelte bij het gemeentehuis en enkele straten, deels onder helling. De gemeente heeft ook met oude betonstraatstenen een parkeerterrein aangelegd met een zodanig verband dat op open plekken van halve stenen groot grind ligt dat voor de afwatering zorgt. Thans staat de gemeente aan de vooravond van de aanleg van een grote woonwijk met 600 woningen, waarbij het de bedoeling is waterpasserende bestratingen toe te passen. Bij voorkeur op een integrale wijze, waarbij met de projectontwikkelaars van de woningen afspraken worden gemaakt om hemelwater van de woningen aan voor- en achterzijde naar de straten te leiden. Dergelijke integrale oplossingen vormen een mooie duurzame oplossing voor een woonwijk. “Je gaat dan als gemeente op een andere manier met water om.”

Lichtgewicht lavapakket
Urk evolueert langzaam in de toepassing van waterpasserende bestratingen, maar houdt daarbij vast aan het systeem dat tien jaar geleden is gekozen met betonstraatstenen met een redelijk grote voeg. Dat voldoet namelijk prima. Ook op de slechte grondslag veen. Vanwege de draagkracht van de ondergrond is de keuze voor een lichtgewicht lavapakket logisch en dit sluit mooi aan bij de benodigde ondergrond voor waterpasserende bestratingen. Al dan niet met extra drainage om het water boven het veen weg te leiden. Overigens ligt het pakket alleen onder de rijbaan en niet onder de trottoirs die niet waterdoorlatend zijn maar onder helling liggen en afwateren op de rijbaan. Deze oplossing werkt goed, zo is de ervaring. Recent wat een gezelschap uit Ethiopië te gast en toen werd de werking van de bestrating getoond door een giertank met water te storten en het water ‘kabbelde’ keurig door de voegen weg. 

Onderhoud
Als nadelen noemt Van der Snee het benodigde onderhoud, in het geval van Urk is dat af en toe vegen op plekken waar minder verkeer rijdt en de bestrating bijvoorbeeld mosgroei kent. Methodes met zuigmachines zijn niet ingezet. En de onderhoudskosten zijn zeker niet hoog. Ook ligt er wat meer steenslag op de bestrating en af toe moeten de voegen worden aangevuld. Bij bochten kan de steen met de brede voeg uit verband worden gereden, maar dit is door zorg bij de aanleg te voorkomen. Soms zijn nutsbedrijven huiverig, maar in Urk kunnen de leidingen onder de trottoirs en onder het lavapakket.
 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig