zoeken

Zwolle: "Oorzaken wisselende resultaten achterhalen"

De gemeente Zwolle heeft ruim tien jaar ervaring met waterpasserende bestrating, onder andere met drie (grotere) projecten, in de nieuwbouwwijk Stadshagen, een groot parkeerterrein en woonstraat. De resultaten zijn wisselend. Mark Heideveld, adviseur stedelijk water bij de Gemeente Zwolle, heeft zeker nog vertrouwen in waterpasserende bestrating Hij vertelt over de drie stappen om te komen tot een goed resultaat. “Eén is het type steen. Twee - misschien nog belangrijker - is de funderingslaag met split. En drie is beheer en onderhoud.” Dit laatste punt is bij de gemeente Zwolle het grootste vraagteken. “Onlangs hebben we een pilot uitgevoerd door met hogedruk de straatstenen te reinigen maar ik vraag me af of met deze methode ook het materiaal dat in de stenen is verwerkt, wordt weggespoeld.” Heideveld pleit voor spoelen zonder hogedruk.

Voortaan op split
Bij de aanleg van het Bachplein in Zwolle, een parkeerterrein met een oppervlakte van 3.000 m2 bij een winkelcentrum, gaat de gemeente er in 2005 van uit dat de waterpasserende bestrating met gemak de extreme bui die eens in de paar jaar valt kan verwerken. “Dat blijkt niet zo te zijn,” aldus Mark Heideveld. Klachten van gebruikers krijgt de gemeente overigens niet. Mensen accepteren de plassen. Als redenen van het onvoldoende functioneren geeft hij aan dat er geen onderhoudsprogramma bestaat en dat er op het parkeerterrein veel kortstondig verblijf is en dus veel vervoersbewegingen zijn. “Daardoor vindt er een soort versmering plaats en slibt de bestrating dicht.” De waterpasserende bestrating is in 2005 direct op het zandbed aangebracht. “Dat doen we bij nieuwe projecten niet meer. Een splitlaag van 10 tot 15 centimeter is een 100% voorwaarde.” De waterpasserende bestrating in de Pieter Zeemanlaan functioneert wel naar behoren. Hier is wel gewerkt met een splitlaag.

Communicatie bewoners
In de nieuwbouwwijk Stadshagen is grootschalig waterpasserende bestrating toegepast. De resultaten zijn wisselend en er is geen inzicht in de oorzaken van het wisselende functioneren. Heideveld: “In tijden van crisis wordt er soms te lang gewacht met de aanleg van het openbaar groen. Hierdoor waait er veel grond uit de bouwomgeving op de openbare weg.” De gemeente Zwolle maakt mensen bewust van de waterbestrating in hun wijk. Er is communicatie met wijkbewoners over waterpasserende bestrating door verspreiding van flyers en plaatsing van verbodsborden voor het verplaatsen en storten van grond over de bestrating. “Een andere oorzaak is het vrachtverkeer dat soms, wegens omleidingen, gedwongen is om woonstraten te gebruiken.”
 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig