zoeken

Dossiers met informatie

Dossiers met informatie

Straategie.nl helpt u bij de gewogen keuze voor bestratingen. U vindt hieronder dossiers met informatie; met onderstaande buttons kunt u filteren op een categorie.

 

Terug

 • Verkeerslawaai en stille wegdekken: Infomil.nl

  Verkeerslawaai en stille wegdekken: Infomil.nl

  Op de website van InfoMil vindt u alle informatie over de huidige reken- en meetvoorschriften voor stille wegdekken, productgebonden Cwegdek-rapporten van leveranciers en een actuele vergelijkingstabel in Excel.
  Geluidsreductie
 • Geluidsreducerende bestrating

  Het programma Stiller op Weg heeft als doel de geluidsoverlast van verkeer in de stedelijke omgeving te verminderen door gemeenten en provincies te ondersteunen met kennis over maatregelen en inspirerende praktijkvoorbeelden. Het programma Stiller op Weg is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd door Agentschap NL en CROW.
  Geluidsreductie
 • Landsmeer (f)luistert naar inwoners

  Hier een recent verschenen interview met de gemeente Landsmeer over geluidreducerende betonstraatsteenverhardingen in het blad B:ton.

  Geluidsreductie
 • Beperking verkeersgeluid is kernprioriteit

  De bestrijding van geluidhinder is één van de kernprioriteiten van het Nederlands milieubeleid. De belangrijkste drie veroorzakers van geluidhinder zijn de afgelopen twintig jaar onveranderd. Wegverkeer zorgt voor de meeste hinder, gevolgd door buren (omgevingslawaai) en vliegverkeer. Andere bronnen van geluidsoverlast zijn industrie en railverkeer.

  Geluidsreductie
 • Stiller woonverkeer: Het oor wil ook wat

  Decennialang bestond het idee dat elementenverhardingen beduidend meer geluid veroorzaakten in de woonomgeving dan asfalt. Er werd immers standaard gerekend met een toeslag voor bestratingen van 4 dB ten opzichte van een referentiewegdek in dicht asfaltbeton. Totdat de afgelopen tijd uit onderzoek is gebleken dat de ‘meerwaarde’ van een elementenverharding in keperverband slechts +2 dB bedraagt. Met betonstraatstenen zelfs nog minder: +1,5 dB. Dit betekent bijna een halvering van het feitelijke geluidsniveau ten opzichte van de oude rekenwaarde.
  Geluidsreductie
 • Zoeken op trefwoord: geluidsreductie

  U vindt hier nieuws, projecten en pagina's waarbij geluidsreductie een rol speelt.
  Geluidsreductie

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig