zoeken

Dossiers met informatie

Dossiers met informatie

Straategie.nl helpt u bij de gewogen keuze voor bestratingen. U vindt hieronder dossiers met informatie; met onderstaande buttons kunt u filteren op een categorie.

 

Terug

 • Handreiking Infiltrerende verhardingsconstructies

  De gemeente Deventer heeft samen met Tauw een handreiking infiltrerende verhardingsconstructies opgesteld, met daarin de do's en don't wat betreft de aanleg en keuze voor waterpasserende en waterdoorlatende bestrating.
  Waterbeheer
 • Denk vooraf aan beheer waterpasserende bestratingen

  Denk vooraf aan beheer waterpasserende bestratingen

  Jos van de Lindeloof van het gelijknamige Tuin- en Landschapsarchitectenbureau in Delft past in diverse projecten waterpasserende bestratingen toe. Vanwege de voordelen om regenwater op de plek waar het valt in de bodem te brengen om verdroging tegen te gaan, veel water tijdelijk te bufferen om wateroverlast om straat tegen te gaan, om minder water onnodig naar de afvalzuivering te leiden en om kolken te beperken als dat verantwoord kan. Behalve een goed ontwerp en goede keuze van systemen en materialen, vindt hij dat de opdrachtgever moet worden voorzien van beheerrichtlijnen. Veelal van de kant van de producenten omdat die de systemen het beste kennen. 
  Waterbeheer
 • Hemelwater en de straat

  Hans de Vaan, auteur van het boek De Kunst van Straatbouw en Straatwerk, heeft een hoofdstuk gewijd aan de verwerking van hemelwater op en onder de bestrating.
  Waterbeheer
 • Expertpanel over infiltrerende bestratingen (video)

  Tijdens de vakbeurs Water in de Openbare Ruimte 2015 is een expertpanel in discussie gegaan met aanwezigen in de zaal en onderling over een drietal stellingen.

  Stelling 1: "Infiltrerende bestratingen zijn de oplossing om in heel Nederland wateroverlast (op straat) tegen te gaan."

  Waterbeheer
 • Interactieve sessie: kennis van oplossingen (video)

  Tijdens de vakbeurs Water in de Openbare Ruimte 2015 is een expertpanel in discussie gegaan met aanwezigen in de zaal en onderling over een drietal stellingen.

  Stelling 2: "Er zijn vele goede oplossingen, maar het ontbreekt aan kennis bij keuze en aanleg."
  Waterbeheer
 • Expertpanel over onderhoud infiltratiesysteem (video)

  Tijdens de vakbeurs Water in de Openbare Ruimte 2015 is een expertpanel in discussie gegaan met aanwezigen in de zaal en onderling over een drietal stellingen.

  Stelling 3: "Onderhoud van ons gemeentelijk infiltratiesysteem, is dat nodig?"
  Waterbeheer
 • 101 Oplossingen voor water op straat (video)

  Floris Boogaard hield op het event Water in de Openbare Ruimte 2015 (Houten) een lezing over onderzoek naar en effecten van infiltrerende bestratingen. Er zijn volgens hem 101 oplossingen en nog veel meer variaties daarop om water in de openbare ruimte te infiltreren. Gert Haas van de Technische Commissie van de betonnen bestratingsfabrikanten liet vervolgens een scala aan oplossingen de revue passeren.
  Waterbeheer
 • Klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk

  Wiebe Bakker werkt sinds februari 2015 bij de Hogeschool van Amsterdam aan het onderzoeksproject ‘De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk’. Hij onderzoekt hoe steden bestendiger kunnen worden tegen de gevolgen van klimaatsverandering: zwaardere regenbuien, meer droogte en meer hitte.
  Waterbeheer
 • Tips en trics wat betreft onderhoud

  Wat is belangrijk bij de aanleg van waterpasserende en waterdoorlatende bestratingen? Voor de keuze van de juiste infiltrerende bestrating is het aan te bevelen om op locatie eeninfiltratie-onderzoek te (laten) doen. Hier vindt u een aantal tips van gemeenten voor het onderhoud en de aanleg van waterpasserende/waterdoorlatende bestrating.
  Waterbeheer
 • Zwolle: "Oorzaken wisselende resultaten achterhalen"

  De gemeente Zwolle heeft ruim tien jaar ervaring met waterpasserende bestrating, onder andere met drie (grotere) projecten, in de nieuwbouwwijk Stadshagen, een groot parkeerterrein en woonstraat. De resultaten zijn wisselend. Mark Heideveld vertelt...
  Waterbeheer
 • Gouda: "Periodiek onderhoud is nodig"

  Bert Brinks van Grontmij: "De toepassing van waterpasserende bestratingen kan veel breder worden ingezet in Nederland."
  Waterbeheer
 • Molenwaard: "Spelregels systemen volgen"

  De gemeente Molenwaard is een jaar geleden begonnen met een pilot met waterpasserende betonstraatstenen.
  Waterbeheer
 • Urk: "Waterpasserende bestratingen maatwerk"

  De gemeente Urk begon zo’n tien jaar geleden met de aanleg van waterpasserende betonstraatstenen. De voordelen van waterpasserende bestratingen zijn niet alleen waterbeheer, ook zijn geen molgoten en kolken nodig, wat scheelt in kosten qua aanleg en onderhoud.
  Waterbeheer
 • Borne: "Goed nadenken wat je aanlegt"

  De gemeente Borne past al een jaar of acht waterpasserende stenen toe, vooral betonstraatstenen. Top op heden functioneren de systemen goed, zelfs zonder dat er onderhoud is gepleegd in de vorm van zoab-zuigmachines of iets dergelijks. Na hevige regenbuien is het water op straat snel weg.
  Waterbeheer
 • Investeren in maatregelen tegen wateroverlast

  Vrijwel alle gemeenten treffen steeds meer forse maatregelen om het toenemende aantal zomerse hoosbuien op te vangen. Een derde van de jaarlijkse rioleringsinvesteringen zijn mede gericht op het voorkomen van problemen door regen.
  Waterbeheer
 • InfraCafe over waterdoorlatende bestrating

  In Utrecht vond op 14 juli een InfraCafé plaats over waterdoorlatende bestrating. We zetten hier de belangrijkste conclusies op een rij.
  Waterbeheer
 • Aandacht voor wateroverlast in Miljoenennota

  In de miljoenennota staan de juiste maatregelen voor goed waterbeheer, constateren de waterschappen. "Stabiliteit en continuïteit lijken de kernwoorden met de prioriteit bij waterveiligheid", aldus Peter Glas, voorzitter van de unie van waterschappen.
  Waterbeheer
 • Oplossingen tegengaan wateroverlast - betonbanden

  Er zijn betonbanden beschikbaar die uiteraard zorgen voor voldoende opsluiting van de bestrating, maar die in het lagere deel openingen hebben waardoor hemelwater van straat door de band direct naar naastgelegen bermen, plantsoenen, sloten of grindkoffers kan stromen.
  Waterbeheer
 • Oplossingen tegengaan wateroverlast - grasbeton

  Met de bekende grasbetonstenen/tegels, die vaak worden ingezet voor bermversteviging en parkeerplaatsen, kan men ook in de stedelijke omgeving waterinfiltrerende oplossingen verwezenlijken.
  Waterbeheer
 • Oplossingen wateroverlast - half open bestrating

  Door te kiezen voor bepaalde vormen stenen en tegels of gangbare producten in speciale verbanden te leggen, is het mogelijk om een bestrating te creëren waarbij een deel is verhard en er tevens vele onverharde (gras/kiezel)openingen zijn. Het water kan zo makkelijk in de bodem zakken.
  Waterbeheer
 • Oplossingen tegengaan wateroverlast - bestrating

  Uit onderzoek blijkt dat een waterpasserende/doorlatende bestrating nuttig kan zijn in het rijtje maatregelen tegen wateroverlast. Wel in het besef dat ook zo’n bestrating in veel gevallen onderhoud nodig heeft voor een blijvend effect.
  Waterbeheer
 • Oplossingen tegengaan wateroverlast - waterpleinen

  In toenemende mate worden pleinen in de openbare ruimte zodanig ingericht dat zij behalve de reguliere pleinfuncties als verpozen, spelen, ruimtelijk effect, meteen ook water kunnen bergen in geval van wateroverlast.
  Waterbeheer
 • Oplossingen tegengaan wateroverlast - drempels

  Een verkeersdrempel wordt normaliter ingezet om de snelheid van verkeer te remmen. In gebieden met enig afschot en dus de kans dat bij hevige regenbuien het water over straat naar het laagste punt stroom en daar voor wateroverlast zorgt, kan dezelfde drempel de stroming vertragen.
  Waterbeheer
 • Oplossingen tegengaan wateroverlast - straatprofiel

  Door te kiezen voor een traditioneel straatprofiel met verdiepte rijbaan, met aan beide zijden betonbanden, krijgt de rijbaan vanzelf buffercapaciteit voor de tijdelijke opvang van water.
  Waterbeheer
 • Opties voor effectief waterbeheer op straat

  Er zijn praktische maatregelen tegen wateroverlast op straat. Die lopen uiteen van slimme maatregelen die nauwelijks extra investering vergen bij de inrichting of het onderhoud aan straatwerk tot speciale systemen in en onder de bestrating om water op te vangen.
  Waterbeheer
 • Egmond aan Zee over effecten maatregelen wateroverlast

  De gemeente Bergen heeft samen met ingenieursbureau Tauw een maatregelenpakket opgesteld om wateroverlast in Egmond aan Zee te voorkomen.
  Waterbeheer
 • Lees hier over diverse oplossingen vanuit fabrikanten

  Oplossingen van fabrikanten om wateroverlast te voorkomen.
  Waterbeheer
 • Fabrikantenbrochure waterregulerende rioleringen


  Lees in deze fabrikantenbrochure meer over waterregulerende rioleringen (PDF)
  Waterbeheer
 • Uitgave over waterdoorlatende bestrating Febestral

  Een uitgave van het Begische Febestral (branchevereniging) over waterdoorlatende verhardingen met betonstraatstenen.
  Waterbeheer
 • Informatiebrochure Rioned over voorkomen wateroverlast

  In Nederland regent het regelmatig. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met zware buien en langdurige regen. Waar blijft al dat regenwater? Wat doen gemeenten om wateroverlast te voorkomen? Wat moet u zelf doen?
  Waterbeheer
 • Onderzoek bestrating in tien gemeenten

  Tauw en TU Delft hebben onderzoek gedaan naar toegepaste waterdoorlatende en waterpasserende bestrating in meer dan tien gemeenten. Grofweg blijkt eenderde van de bestratingen na vele jaren nog prima te functioneren.
  Waterbeheer
 • Magazine Straategie waterbeheer

  Een speciale uitgave van Straategie over wateroverlast op straat. Hierin komt een scala aan mogelijke maatregelen tegen wateroverlast aan bod.
  Waterbeheer
 • Visie expert Floris Boogaard wateroverlast Nederland

  Zware regenbuien nopen gemeenten tot andere inrichting van de openbare ruimte, vindt Floris Boogaard, lector ruimtelijke transformaties aan Hanzehogeschool Groningen, senior consultant bij Tauw en onderzoeker aan de TUDelft.
  Waterbeheer
 • Beeldbank: projecten waterbeheer

  Bekijk projecten waarbij waterbeheer een rol speelt, met de trefwoorden kunt u verder zoeken naar voor u relevante projecten in de database.
  Waterbeheer
 • Technische publicaties (waterbeheer)

  Klimaatveranderingen brengen knelpunten en kansen met zich mee. Fabrikanten van betonnen bestrating werken continue aan oplossingen voor waterbeheer. Hieronder treft u technische publicaties over waterpasserende en waterdoorlatende verhardingen.
  Waterbeheer
 • Beeldvoorbeelden type bestrating gemeenten

  Er zijn diverse beproefde typen betonstraatstenen, betontegels, goottegels, infiltratiebuizen en andere betonproducten. Steeds meer gemeenten passen dergelijke systemen toe, getuige de beeldvoorbeelden.
  Waterbeheer
 • Zoeken op trefwoord: waterbeheer

  U vindt hier nieuws, projecten en pagina's waarbij waterbeheer een rol speelt.
  Waterbeheer

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig