zoeken

Straategie 1

4_straategie-1-cover.jpg
In één oogopslag ontdekt u de nieuwe uitstraling van Straategie. Maar er valt zoveel meerte ontdekken. Juist in bestratingen. Om dát in de schijnwerpers te krijgen, is de vereniging BeST een promotiecampagne gestart, onder de slogan ‘Beton, oneindig veelzijdig!’.

Beton staat voor alles wat bestratingen moeten bieden. Gecompleteerd met kennis diede fabrikanten graag aanbieden.Want de materialisatie in een plan is géén sluitstuk vaneen proces. Het verdient een plek in de oriëntatie, juist omdat je met bestratingsmateriaalzoveel meer kunt doen dan alleen de functionele bestrating aanleggen. Word zelfontdekkingsreiziger en ervaar de rijkdom. Dát is insteek van de promotiecampagne. Een prikkeling via tal van uitingen om de veelzijdigheid te (leren) zien. In toepassingen, kleuren,formaten en wat dies meer zij. In het middenkatern vindt u een voorproefje van deadvertentiecampagne. Het middenkatern bestaat in volgende uitgaven veelal uit eentechnisch katern. Want de grote expressievrijheid mondt tevens uit in een technischhoogwaardige bestrating.

De verhalen in deze uitgave bieden een bewijs van die veelzijdigheid. Van bekroondespeelpleinen tot uitnodigende gebouwentree en van campus tot rotonde als stedelijkeruimte in plaats van verkeersknooppunt. In deze Straategie komen ook de visies vanminister Dekker van VROM en wethouder Maij van Amsterdam aan bod. De aandachtvoor de openbare ruimte groeit. Ontdek dat achter de nieuwe look van Straategie eenlevendige informatiebron zit, die u wegwijs kan maken in uw bestratingsvraagstuk. Deinteractieve website straategie.nl biedt voortaan gerichte, extra informatie. Pasklareinformatie voor een passend antwoord.