zoeken

Straategie 11

19_straategie-11-cover.jpg

Stelde men een jaar geleden de vraag wat het meest duurzame bestratingsmateriaal was, dan was het antwoord meestal niet betonnen bestratingsmateriaal. Stelt men vandaag de dag die vraag - zoals onlangs aan gemeenten is gedaan - dan blijkt het materiaal beton wél het vaakst te worden genoemd als het meest duurzame bestratingsmateriaal. Zelfs in ruime mate door 56% van de respondenten.

Wat is er dan opeens anders? Ongetwijfeld is de toegenomen aandacht voor duurzaamheid een oorzaak dat partijen nu dieper in de materie duiken. Dat men daarom niet alleen afgaat op de beeldvorming, maar juist de feiten wil laten spreken. Er mag best ruimte zijn voor emotie, voor nostalgie. Tenslotte speelt bij inrichting ook het gevoel een rol. Daarnaast tellen echter zakelijke aspecten als functionaliteit, prijs-kwaliteit, moderne verwerkbaarheid en onderhoud.

Duurzaamheid op zich is niet langer een gevoelskwestie, maar op basis van wetenschappelijke berekeningen tot een objectief, zakelijk criterium te herleiden. Dan gaan de feiten het winnen van de beeldvorming. Want sinds de fabrikanten van betonnen bestratingmaterialen het DUBOkeur certificaat voor betonstraatstenen en betontegels hebben verworven - hoogste rangorde in milieuvriendelijk - wordt beton steeds vaker herkend als duurzaam bestratingsmateriaal.

Aangezien duurzaamheid slechts één van de vele aspecten is bij de zorgvuldige keuze voor een bestratingsmateriaal, zal iedereen op zoek gaan naar het meest geëigende product op basis van een mix aan aspecten. In deze uitgave zijn daarvan fraaie voorbeelden te vinden. Bijvoorbeeld de strakke maatvoering, het beschikbare kleine formaat betonstraatstenen en de kleurenrijkdom, zodat er verrassende patronen mee kunnen worden bestraat (Korendijk, Opheusden, Lelystad). Kleur speelt tevens een voorname rol bij de entreepleinen van het Deventer Ziekenhuis. Grote formaten tellen weer bij SugarCity in Halfweg. Voorts is er aandacht voor de visie van de gemeente Ridderkerk op duurzame bestratingen en de visie van de VMS op machinaal straten. Veel leesplezier. 

Alle magazines
Download dit magazine

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig