zoeken

Straategie 12

20_straategie-12-cover.jpg

Nog een paar maanden en dan is het menens voor overheden. Waar men waarschijnlijk al vele jaren duurzaamheid een (ambitieuze) plek gaf in beleid en uitvoering, daar is nu het stadium van vrijwilligheid gepasseerd. Het programma Duurzaam Inkopen van de rijksoverheid vraagt overheden om milieu- en sociale aspecten mee te nemen bij de inkoop van producten en diensten. Dit geldt dus ook voor bestratingsproducten. U staat er overigens niet alleen voor om aan de gestelde criteria te voldoen. Ten eerste zijn er verschillende hulpmiddelen. Er zijn instrumenten voor milieumanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen, tools om Duurzaam Inkopen in de organisatie te verankeren, zelfscans, stappenplannen, deelnameverklaringen, publicaties, dvd’s, websites en nog, veel meer. En er zijn ook bestratingsproducten waarmee aan de criteria wordt voldaan.

Uiteindelijk gaat het immers om de vraag of de inkoop de toets der kritiek kan doorstaan. Het liefst ruimschoots. Dan telt de vraag of u een duurzame oplossing heeft gekozen, ook wat materiaalgebruik betreft. Daarbij geldt een optelsom van afwegingen. Een minder milieuvriendelijk materiaal kan met compenserende maatregelen in beeld blijven. Maar wat is er mooier en effectiever om meteen met een milieuvriendelijk, duurzaam materiaal te beginnen? Betonnen bestratingsmaterialen bewijzen door keurmerken als DUBOkeur en Milieukeur dat zij de duurzaam inkooptoets ruimschoots kunnen doorstaan. Een goed begin is het halve werk. Oriënteer uzelf op duurzame bestratingsproducten.

En dan niet afgaan op het imago van producten, maar op de feiten en (NIBE-)onderzoeken. We zouden het bijna vergeten: ook de sociale aspecten zijn onderdeel van het programma Duurzaam Inkopen. Met methoden als machinaal (her)straten en de serieuze aandacht voor KAM-aspecten bij de fabrikanten van betonnen bestratingsmaterialen, is hiervoor al een reuzenstap gezet.