zoeken

Straategie 6

12_straategie-6-cover.jpg

Iedereen wil graag op het eerste plan aanwezig zijn. Vooraan. Met het beste zicht op iets of aan het front van nieuwe ontwikkelingen. Het zal u misschien verbazen dat betonnen bestratingsmaterialen liever op het tweede plan aanwezig zijn. Niet omdat het om tweederangs materiaal gaat, integendeel, het materiaal is hoogwaardiger en rijker qua kleur, formaat en toepassing dan ooit tevoren.

Wat ik bedoel met het tweede plan is dat de materialisering in een inrichtingsplan een afgeleide zou moeten zijn van het ontwerpproces, waarbij zaken als situatie, omgeving, ruimte, uitgangspunten, doelstellingen en niet te vergeten gebruikers en gebruiksfuncties bepalend moeten zijn. Niet het bestratingsmateriaal. Dit volgt vanzelf uit dat passende, krachtige ontwerp. Om die reden kan ik mij niet voorstellen hoe bij veel ontwerpen al meteen wordt gezegd “het moet natuursteen zijn voor dat plein”. Of: “het moet gebakken materiaal zijn in ons centrum”. Daarmee blokkeer je in feite dat krachtige, fraaie, tijdloze ontwerp.

Hoe het wel kan én moet, wordt bewezen in diverse artikelen in deze uitgave. Eerst het beoogde beeld ontwerpen en dan de materialisatie, zoals Buro Mien Ruys doet. Of eerst een stedelijk huiskamertapijt voor het Bos en Lommerplein en dan de geschikte bestratingsmaterialen vinden. Of de Kop van Zuid waar een sfeer van de oude scheepsdekken met de lange planken gewenst is, om vervolgens het beste materiaal te zoeken. Niet vreemd dat de ontwerpers dan op betonnen bestratingsmaterialen uitkomen. Omdat deze heel goed passen bij het krachtige ontwerp en succesvoller zijn wat formaat, kleur en toepassing betreft dan andere bestratingsmaterialen. In die redenering is het niet erg om vooraf op het tweede plan te staan. Uiteindelijk blijkt dan dat betonnen bestratingsmaterialen met stip van twee naar één stijgen als ze in zo’n doordacht ontwerp worden gekozen...