zoeken

Straategie 9

16_straategie-9-cover.jpg

Het mag best feest zijn op het moment dat een gloednieuwe inrichting gereed is, het lint officieel wordt doorgeknipt en de champagne vloeit. Een bestrating ziet er natuurlijk ook prachtig uit net na de oplevering (als het zand tenminste goed is ingeveegd en men dit niet overlaat aan de weergoden). Bestratingen worden echter aangelegd voor vele jaren. Daarom moet in de totstandkoming van het project sprake zijn van een duurzaam ontwerp, een hoogwaardige fundering, technische uitwerking en uitvoering en een doordacht materiaalgebruik, afgestemd op de functies. En ook nog fraai en als het even kan met extra functies zoals geluidreducerend, reflecterend, waterpasserend en noem verder maar op wat je er met beton ‘bij krijgt’. Een doordacht project beklijft. Dan is er ook nog champagne na 15 jaar als de bewoners en gebruikers nog steeds tevreden zijn.

Juist om dat beklijven onder de aandacht te brengen introduceren wij in deze Straategie de rubriek ‘Terug naar...’ We gaan met een landschapsarchitect, stedenbouwer of opdrachtgever terug naar oudere projecten waarbij gebruik is gemaakt met betonnen bestratingsmaterialen. Eerlijk en gedurfd, zo reageerde landschapsarchitect Pieter Kromwijk die het spits afbijt. Hij toont ons drie projecten ‘op leeftijd’. Maar dankzij het sterke concept nog fier overeind gebleven.

 

Eerlijk en gedurfd is ook de keuze van Hengelo om in de binnenstad de destijds gekozen luxe, groengetinte betonstraatstenen te handhaven. Natuurlijk gaan er bij reconstructies stemmen op om voor bijvoorbeeld natuursteen te kiezen. Maar waarom een modieus en veelsproken materiaal als blijkt dat de betonverharding het in de praktijk prima doet en veel goedkoper is voor uiteindelijk de belasting betalende burgers? Bovendien houdt men zo de beoogde eenheid in het centrum. Eerlijk en gedurfd is ook de stelling dat machinaal straten - eindelijk - zal doorbreken. De onderzoekcijfers uit de Gemeentewerken Scan liegen er niet om: de overgrote meerderheid van gemeenten en aannemers verwacht een stijging van machinaal bestrate projecten.

U treft deze artikelen in deze gevarieerde uitgave aan, die vanzelfsprekend ook weer nieuwe projecten beschrijft. Projecten waar best het glas op mag worden geheven. Dan durven wij er na 10 à 15 jaar best terug te keren voor een nieuwe reportage. Veel leesplezier.