zoeken

Betonnen bestratingsproducten: eerlijk naar de toekomst

De markt heeft behoefte aan verantwoorde, duurzame bestratingsproducten. Die zijn er. Zowel baksteen als betonnen bestratingsmaterialen zijn duurzaam. Onafhankelijke onderzoeken hebben dit aangetoond. Voor betonnen producten is dat het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Betonnen bestratingsproducten zijn beoordeeld op 17 (milieu)aspecten - variërend van broeikaseffect tot hergebruik en/of verwerking van het afval - volgens Levenscyclusanalyses. Het resulteerde erin dat sinds drie jaar de fabrikanten van betonstraatstenen en betontegels over het DuboKeur beschikken. Het DuboKeur is exclusief voorbehouden aan echte milieuvriendelijke producten, zoals de website van het NIBE zelf omschrijft.

Dan kun je achteroverleunen, maar de fabrikanten van betonnen bestratingsmaterialen beseffen dat de lat hoger moet komen te liggen. Er zijn nog tal van punten waarbij alle bestratingsproducten te verbeteren zijn. Of dat nu het hoge energieverbruik en de daarbij behorende emissie bij de baksteenproductie is of de hoge CO2-uitstoot van de grondstof cement in beton, daar wordt keihard aan gewerkt. Juist om die verbeteringen van betonnen bestratingsproducten verder  in gang te zetten, wordt momenteel Cradle to Cradle onderzoek gedaan naar de betonstraatsteen en betontegel. Op voorhand lijkt het natuurlijk prachtig dat beton niet alleen decennialang kan worden hergebruikt, maar dat het materiaal ook kan worden gebroken en volledig kan worden hergebruikt in een nieuwe producten. Conform de gedachte van Cradle to Cradle. Dan hoeven er minder landschappen te worden afgegraven voor grind en klei (baksteen), zoals nu het geval is.

Uitgaan van eigen kracht en de markt een verantwoord, duurzaam product bieden. Een product dat bovendien moet worden beoordeeld in zijn toepassing. Kun je bijvoorbeeld meer functies toekennen aan de bestrating? Niet alleen als verharding maar ook voor waterbeheer, verkeersveiligheid, geluidsreductie etc., dan krijgt dat product een heel andere dimensie. Daarbij komen nog eens aspecten aan de orde als (machinale) verwerking. Kortom, marktpartijen moeten niet alleen op zoek gaan naar een duurzaam product, maar ook creatief omgaan met dat product in een duurzame toepassing.

Verder verbeteren
We zijn er nog niet. Cruciaal is dat je vanuit je eigen sterkte je producten blijft verbeteren, ook op het punt van duurzaamheid. Er liggen mogelijkheden en die zullen de komende jaren worden verbeterd, op grondstoffenniveau, productieniveau, verwerkingsniveau (machinaal straten) en hergebruik. Voorbeeld is de studie om de CO2-uitstoot van cement met 50% te reduceren. Het hergebruik van secundaire grondstoffen zou gemeengoed moeten worden. Ondersteuning van machinale verwerking is op zijn plaats. Kleurvastheid leidt tot een langere esthetische levensduur en hergebruik van het oorspronkelijke materiaal. Kortom, eerst naar jezelf kijken als betonproductenindustrie. Was het niet zo? Verbeter de wereld, begin bij jezelf…

Met dat eerlijke, duurzame product dat continue wordt verbeterd en dat deel uitmaakt van een duurzame bestrating stopt ook de zinloze discussie op louter productniveau, waarbij partijen selectief shoppen en de voor hen gunstige scores uitdragen. Dat was twintig jaar geleden al zo en laait af en toe op. Verhalen in de media over baksteen als superieur in duurzaamheid moeten echt met een korreltje zoute klei worden genomen. Waarom heeft betonnen bestratingsmateriaal anders het DuboKeur en baksteen niet?

Beoordelen in toepassing
De fabrikanten van betonnen bestratingsmaterialen kunnen in dit verband refereren aan de visie van de baksteenindustrie, bij  monde van secretaris Ewald van Hal van KNB in het Financieele Dagbald geuit: ‘Waar het écht om gaat, is dat niet individuele materialen, maar gehele gebouwen (en dus ook terreinen) op hun duurzaamheidsprofiel moet worden beoordeeld. Dat is ook overeenkomstig de beleidsontwikkeling, zowel Europees als nationaal. Deze laat materialen terecht in hun waarde en biedt objectieve criteria om milieuprestaties integraal en eenduidig te vergelijken in het belang van een goed milieu en optimale duurzaamheid.’

Dat geldt zeker voor de visie van fabrikanten van betonnen bestratingsproducten. Vandaar de toets van het DuboKeur, dat het product in zijn functionele eenheid over een termijn van 75 jaar beoordeelt. Dat is een eerlijk verhaal naar toekomstige generaties toe.

 

Alle publicaties

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig